Bakgrunnshistorien for NC - Norway Consulting AS

Bakgrunnshistorien for NC

Norway Consulting AS ble startet den 11. august 2016 av Johan Lossius.

Han hadde tidlig i 2016 opparbeidet seg ca. 2 års erfaring med formidling av freelance IT-konsulenter på det norske markedet fra å jobbe for et annet selskap, og fikk noen idéer til hvordan dette kunne utføres på en bedre måte. Fra mars 2016 stod han helt uten jobb, og satte dermed i gang med å forberede oppstarten av selskapet.

Gjennom å jobbe som smed, camping-resepsjonist og -assistent, traktorfører, maler, og med diverse andre småjobber, klarte han å skrape sammen de nødvendige kronene sommeren 2016 for å starte selskapet. Navnet ble skapt med den visjonen om å være det prefererte bindeleddet mellom frittstående IT-konsulenter og innkjøperne av IT-konsulenttjenester på det norske markedet.

Deretter var det ut på IT-markedet for å selge for å overleve, og de første to salgene kom i oktober 2016. Det var to konsulenter som jobbet i bare noen få timer for Byggdata AS. De første «ordentlige» salgene kom rundt månedsskiftet november/desember samme år, da en fast rekruttering for Visma Collectors ble gjennomført, samt at et salg av en konsulent for NAF ble fullbyrdet. Med disse to salgene, samt et knippe andre salg litt senere til en samarbeidspartner, ble veien framover mye lettere. Videre derfra har selskapet vokst og vokst, både mht. antall samarbeidende kunder og konsulenter, samt ift. selve omsetningen og antall ansatte.

Den opprinnelige visjonen med selskapet var å bygge et solid team for vekst og samarbeid, og finansiere byggingen av en plattform for direkte matching av kunder og IT-konsulenter. Grunnet relativt god suksess med den tradisjonelle forretningsmodellen hvor man beholder det menneskelige touchet, og meget høye estimerte kostnader med byggingen av den nye plattformen, fortsatte vi med den tradisjonelle modellen, og tar nå sikte på å etablere oss som en solid aktør på det norske markedet på dette viset.

Visjonen er fortsatt på sikt å utnytte den unike bransjekunnskapen og forretningsforståelsen som vi tilegner oss gjennom vårt virke, til å skape moderne og cutting edge rekrutteringsverktøy, som i sin tur kan avansere rekrutteringsbransjen. Men fokuset vil fortsatt alltid være hvordan å bruke disse verktøyene for å hjelpe våre kunder og konsulenter bli matchet med hverandre på meget effektive og kundevennlige måter, slik at kundene får løst sine kompetansebehov med sterke leveranser, og at konsulentene får tilgang til alle de unike mulighetene som finnes på markedet.

De siste 2 årene har selskapet hatt en tydelig strategi om å tilknytte seg meget flinke ansatte for å ta del i den videre veksten, noe som forklarer mye av grunnen til at vi vokste med ca. 126% selv i unntaksåret 2020, og at prognosene for selskapet også videre framover er meget gode. Gjennom konkrete markedsstrategier, unik bransjeinnsikt, og entusiastiske rekrutteringsplaner, tar vi sikte på solid vekst med ambisjonen om årlig dobling av omsetningen, og ser med spenning fram på hva framtiden bringer.