fbpx

Norway Consulting dekker over alle roller og kompetanser innen IT som finnes på det norske markedet. For å se de som er hyppigst representert i konsulentnettverket, så kan du klikke her:

[reveal heading=”Fokusroller:“]

 • Systemutviklere, frontendutviklere, mobilutviklere
 • UX-designere, UI-designere, grafiske designere
 • Systemarkitekter, løsningsarkitekter, virksomhetsarkitekter med flere
 • Prosjektledere, scrum masters
 • Testere, testledere
 • Business intelligence-konsulenter
 • Infrastruktur- og implementasjonskonsulenter
 • Drifts- og nettverkskonsulenter
 • Sikkerhetskonsulenter
 • Supportkonsulenter
 • Forretningskonsulenter innenfor en rekke bransjer

[/reveal]

 

[reveal heading=”Fokuskompetanser:“]

Utvikling:

Swift, Objective-C, iOS | Android | Java | C#/.Net | Javascript, HTML, CSS | Ruby | Python | Perl | PHP | C, C++ | PL/SQL | SQL | Frontend, backend

Prosjektledelse:

Utviklingsprosjekter | Infrastrukturprosjekter

Testing/testledelse:

ISTQB | Jira | Confluence | Selenium | HP Quality Center

Business intelligence:

Data warehousing | SAS | Oracle | MS Business Intelligence | Qlik

Infrastruktur:

 • Microsoft-teknologier: Windows Server, Active Directory, Active Server Pages, System Configuration Center Manager, Group Policy
 • Virtualisering: Hyper-V, VMware, Citrix
 • Databaser: MS SQL, MySQL, Oracle Database, Sybase, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL
 • Operativsystem: Windows, OS X, Linux, Red Hat Enterprise Linux, UNIX, Solaris, Ubuntu, Debian
 • Nettverk: Cisco Technologies, Firewalls, Routers, Switches, VPN, LAN, WAN, SAN osv.

Diverse teknologier:

Azure, Sharepoint, Exchange, Office 365, MS Dynamics, BizTalk og de fleste andre Microsoft-teknologier | ERP, CRM, E-commerce, Cloud Computing

NB! Ovenstående fokuskompetanser er kun et utvalg, da det er praktisk umulig å nevne alle.

[/reveal]