fbpx

For et offentlig teknologiselskap som jobber mot transportbransjen søker vi 1 tjenestedesigner og 1 interaksjonsdesigner med styrke innen visuell design som skal jobbe i et tverrfaglig team med UX lead/prosessleder, arkitekt og andre fageksperter. Hensikten er at denne gruppen kan ta initiativ og enkelt utarbeide enkle konsepter, skisser og prototyper, for å brukerteste disse, samt utarbeide innsikt som medfører nye initiativ. Prosjektet har fokus på forbedret mobilitetstjenester ved smart bruk av teknologi, men det vil være fokus på hele kundeopplevelsen og arbeidet vil dermed være variert.

Ønskede kvalifikasjoner
Sentrale forutsetninger for å lykkes i disse rollene er som følger:

Tjenestedesigner
Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– Flere års erfaring som tjenestedesigner
– Kan smidig designmetodikk/design thinking
– Kan fasilitere workshops
– Drive og utføre prosesser innen behovsanalyse, konseptutvikling, informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign og grafisk design
– Utarbeide kundereiser, løsningsskisser og prototyper
– Delta i utviklingsprosjekter med fokus på helhetlig brukeropplevelse og brukerbehov på tvers
av kanaler
– Planlegge og gjennomføre brukertesting/brukerinvolvering med reelle sluttbrukere
– Norsk minimum nivå C1, og engelsk minimum nivå B1.
I tillegg er det positivt om konsulenten har:
– Erfaring fra mobilitets-/samferdselssektoren

Interaksjonsdesigner
Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– Flere års erfaring som interaksjonsdesigner
– Stødig innen visuell grafisk design
– Kan smidig designmetodikk/design thinking
– Kan fasilitere workshops
– Konseptutvikling og visualisering av nye løsninger.
– Arbeide med nye interaksjonsmønstre, navigasjon og innholds strukturering.
– Utvikling av wireframes og prototyper med komplette sideflyter og detaljering av
interaksjonsprinsipper.
– Brukertesting
– Norsk minimum nivå C11, og engelsk minimum nivå B2.

I tillegg er det positivt om konsulenten har:
– Erfaring fra mobilitets-/samferdselssektoren

Personlige egenskaper for konsulentene
Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende egenskaper:
– Gode samarbeidsegenskaper
– Proaktiv
– Kundeorientert
– Strukturert og nøyaktig
– God gjennomførings- og leveranseevne
– Opptatt av detaljer, men samtidig evne å se helheten
– Fleksibel og med god omstillingsevne
– Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: