Norway Consulting

NC hjelper selskap engasjere kvalifiserte IT-konsulenter slik at de lykkes med sine prosjekt. Med en enorm konsulentbase av norske IT-konsulenter, primært freelancere, kan vi levere innen de aller fleste roller og teknologier innen IT her i Norge. Vårt fokus er til enhver tid å levere topp kvalitet på kort varsel, samt å gjøre en utmerket jobb for kundene og konsulentene.

Norway Consulting oppsummert i seks bilder

Hvorfor bruke Norway Consulting?

Høy merverdi
Tilgang til Norges enorme IT-konsulentnettverk
Dere sparer tid

 

Les mer
Høy merverdi
Vi er kompromissløse på å levere topp kvalitet slik at dere får høyest mulig verdi fra konsulentene (høy ROI pga. konsulenter med høy teknisk kompetanse, forretningsforståelse og gode personlige egenskaper). Måten vi kvalitetssikrer konsulentene er ved å intervjue og referansesjekke vedkommende helt til vi er trygge på at han/hun innehar et høyt kompetansenivå og kan få jobben gjort for dere. Og når det gjelder pris så har dere kun én fast timepris å forholde dere til.
Tilgang til Norges enorme IT-konsulentnettverk
I Norge er det et enormt nettverk av IT-konsulenter som leier seg ut på oppdrag til kunder, som enten er selvstendige eller organisert i konstellasjoner av konsulenter, og i Norway Consulting har vi et meget sterkt fotfeste innen dette konsulentnettverket. Vi har et team som kontinuerlig jobber med å bygge relasjoner med disse konsulentene og få dem inn i konsulentebasen, slik at når behovet dukker opp så kan vi tilby de beste ressursene på kort varsel.
Tidsbesparing
Vi tar oss av hele prosessen med å engasjere konsulenten(e), og vi tar også hånd om kontraktene og faktureringen. Dere sparer dermed mye tid og kan fokusere på det dere er best til!

Fokusroller & -kompetanser

Norway Consulting dekker over alle roller og kompetanser innen IT som finnes på det norske markedet. For å se de som er hyppigst representert i konsulentnettverket, så kan du klikke her:

Fokusroller:

 • Systemutviklere, frontendutviklere, mobilutviklere
 • UX-designere, UI-designere, grafiske designere
 • Systemarkitekter, løsningsarkitekter, virksomhetsarkitekter med flere
 • Prosjektledere, scrum masters
 • Testere, testledere
 • Business intelligence-konsulenter
 • Infrastruktur- og implementasjonskonsulenter
 • Drifts- og nettverkskonsulenter
 • Sikkerhetskonsulenter
 • Supportkonsulenter
 • Forretningskonsulenter innenfor en rekke bransjer

 

Fokuskompetanser:

Utvikling:

Swift, Objective-C, iOS | Android | Java | C#/.Net | Javascript, HTML, CSS | Ruby | Python | Perl | PHP | C, C++ | PL/SQL | SQL | Frontend, backend

Prosjektledelse:

Utviklingsprosjekter | Infrastrukturprosjekter

Testing/testledelse:

ISTQB | Jira | Confluence | Selenium | HP Quality Center

Business intelligence:

Data warehousing | SAS | Oracle | MS Business Intelligence | Qlik

Infrastruktur:

 • Microsoft-teknologier: Windows Server, Active Directory, Active Server Pages, System Configuration Center Manager, Group Policy
 • Virtualisering: Hyper-V, VMware, Citrix
 • Databaser: MS SQL, MySQL, Oracle Database, Sybase, PostgreSQL, MongoDB, NoSQL
 • Operativsystem: Windows, OS X, Linux, Red Hat Enterprise Linux, UNIX, Solaris, Ubuntu, Debian
 • Nettverk: Cisco Technologies, Firewalls, Routers, Switches, VPN, LAN, WAN, SAN osv.

Diverse teknologier:

Azure, Sharepoint, Exchange, Office 365, MS Dynamics, BizTalk og de fleste andre Microsoft-teknologier | ERP, CRM, E-commerce, Cloud Computing

NB! Ovenstående fokuskompetanser er kun et utvalg, da det er praktisk umulig å nevne alle.

Slik fungerer samarbeidet

Enkeltstående konsulentleveranser
Vi hjelper dere løpende med å ta hånd om deres kompetansebehov ved å finne riktig konsulent til å bistå. Dere beskriver deres behov, og vi leverer. Så skreddersyr vi en standardkontrakt til å passe deres unike situasjon, f.eks. Statens Standardavtale for bistand fra konsulent (SSA-B).
Leverandør for konsulentforsyningen
Når dere har et større konsulentbehov så er det fordelaktig å inngå en rammeavtale med Norway Consulting som er tilpasset deres unike situasjon og behov. På den måten er alle kontraktsvilkår definert i rammeavtalen, og det blir enda enklere og tryggere for dere å engasjere konsulenter.


Les mer praktisk info

Konsulentene er ikke fast ansatt i Norway Consulting, men tilbys på utleie på vegne av Norway Consulting fra sitt eget selskap, enten som selvstendig næringsdrivende i et enkeltmannsforetak eller som fast ansatt i et aksjeselskap. Dere inngår kontrakten med Norway Consulting som står som avtalepart overfor dere som kunde, og Norway Consulting speiler så denne kontrakten overfor konsulenten i en egen kontrakt slik at det blir veldig enkelt for dere. I tillegg så signeres kontraktene elektronisk ved hjelp av BankID, og dere kan også signere dem rett fra mobilen dersom dere ønsker det.

Så er det bare å kjøre på med det man liker aller mest!

Kontakt oss