For konsulent: Slik fungerer samarbeidet - Norway Consulting AS

For konsulent: Slik fungerer samarbeidet

Vi matcher deg med et spennende IT-oppdrag som matcher din profil, og arrangerer et intervju mellom deg og kunde.

På forhånd har vi blitt enige om timepris, og avklart relevante faktorer som teknisk match, passende arbeidslokasjon, tilgjengelighet, oppstartsdato m.m.

Intervjuet er et gjensidig møte hvor kunde får anledning til å bli kjent med deg og hvordan du kan være til hjelp for dem, og hvor du får anledning til å finne ut om dette er et oppdrag som du ønsker å være del av og ta på deg.

Evt. andre faktorer som må avklares tas hånd om, og deretter gir kunde tilbakemelding om de ønsker engasjere deg på deres prosjekt.

Hvis du er enig i at det er en god idé å inngå i et samarbeid med kunden, takker du ja til oppdraget.

Deretter blir vi enige om en kontrakt. Norway Consulting fungerer som avtalepart overfor kunden, slik at vi tar oss av alt av all administrasjon av samarbeidet og du slipper å tenke på dette, slik som å følge opp og ivareta kunden, samt rutiner for kontrakt, fakturering, timeføring, utbetalinger osv.

Kontraktsforholdet blir da slik:

IT-konsulent <-> Norway Consulting <-> Kunde

Kontraktene som benyttes er standardkontrakter, og er basert på statens standardavtale for bistand fra konsulent (SSA-B) eller Norway Consulting sin egen standardkontrakt som er utarbeidet av kvalifisert juridisk personell til å passe slike samarbeidsformer og fungere best mulig for alle parter. Noen ganger har kunden en egen standardkontrakt de ønsker benytte, og da tilpasser vi kontraktene deretter i dialog med deg.

Deretter avklarer vi angående oppstartsdato, og du får info om hvor du skal møte opp og hvem du skal treffe for å komme i gang.

Du får tilsendt info om rutiner for timelister og fakturering. Dersom du har noen spørsmål ved oppstart, eller underveis under samarbeidet, blir dette oppklart, og vi i Norway Consulting stiller alltid opp 100% for våre konsulenter med topp kundeservice. Og vi svarer som regel også utenfor arbeidstid dersom aktuelt/nødvendig.

Du møter opp, blir onboardet, og kommer så i gang med oppdraget.

Så er det bare å kjøre på med det vi alle liker best!

Samarbeidet flyter, og du blir betalt løpende for nedlagt arbeid. Du får en god konsulentlønn, samtidig som du deltar på noen av Norges største og mest spennende IT-prosjekter.

Du fullfører oppdraget til kundens tilfredshet, og opparbeider deg en utmerket referanse som du kan benytte videre i karrieren.