fbpx

Slik fungerer samarbeidet

Når du registrerer deg i vår konsulentdatabase, vil vi kunne kontakte deg om aktuelle oppdrag som matcher din profil. Om du finner oppdraget vi legger frem interessant, vil du først bli invitert til en samtale med oss. Under samtalen går vi gjennom din faglige kompetanse, og kundens og dine forventninger til rollen. Vi går gjennom alt fra formelle faktorer som timepris, arbeidslokokasjon, tilgjengelighet m.m., til personlige egenskaper, teamsammensetning og arbeidsmetoder. Vi vil også be deg om to referanser. 

Dersom både du og det aktuelle selskapet er interessert i et samarbeid, vil vi avtale et intervju mellom dere. Intervjuet er et gjensidig møte hvor selskapet får anledning til å bli kjent med deg og hvordan du kan være til hjelp for dem, og hvor du får anledning til å finne ut om dette er et oppdrag som du ønsker å være del av. Andre eventuelle faktorer som må avklares tas hånd om, og deretter gir selskapet en tilbakemelding på om de ønsker å engasjere deg på deres prosjekt. Dersom du gjensidig ønsker å inngå et samarbeid med selskapet, takker du ja til oppdraget.

Deretter blir vi enige om en kontrakt. Norway Consulting fungerer som avtalepart overfor det aktuelle selskapet. Det betyr at vi tar oss av de administrerende oppgavene tilknyttet samarbeidet; som å følge opp og ivareta kunden, rutiner for kontrakt, fakturering, timeføring, utbetalinger o.l.

Kontraktsforholdet blir da slik:

IT-konsulent <-> Norway Consulting <-> Kunde

Vi benytter standardkontrakter; enten statens standardavtale for bistand fra konsulent (SSA-B) eller Norway Consulting sin egen standardkontrakt som er utarbeidet av kvalifisert juridisk personell til å passe slike samarbeidsformer. I noen tilfeller har kunden en egen standardkontrakt de ønsker benytte, og vi vil da tilpasse kontraktene i dialog med deg.

Når vi har blitt enige om en kontrakt begge parter er fornøyde med, vil vi avtale detaljer rundt oppstart: Du får informasjon om hvor og når du skal møte opp og hvem du skal treffe. Du får også tilsendt informasjon om rutiner for timelister og fakturering.

Oppfølging:

Vi er opptatt av at du skal trives og lykkes i jobben du gjør, og vil derfor kvartalsvis ta kontakt for høre hvordan du har det på prosjektet og hva vi eventuelt kan bistå med for at du skal ha det best mulig. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål knyttet til oppstart, eller underveis i samarbeidet. I oss har du en støttespiller og sparringspartner som du kan lene deg på, og som er tilgjengelig for deg når du måtte trenge det.

Hva får du ut av å samarbeide med oss?

Vi bistår med å engasjere deg i oppdrag på noen av Norges største og mest spennende IT-prosjekter, som ellers kan være vanskelig å anskaffe på egenhånd. Du slipper mye administrasjon og oppfølging knyttet til samarbeidet, får en god konsulentlønn og blir betalt løpende for nedlagt arbeid.  

Alle oppdrag hvor du lykkes og kunden blir tilfreds, vil bidra til at du opparbeider deg gode referanser som du vil dra stor nytte av videre i karrieren – enten via oss eller på egenhånd. 

Det er helt uforpliktende å være en del av vår database. Du bestemmer selv om oppdragene vi legger frem er aktuelle for deg. Det betyr at du står helt fritt til å velge oppdrag, enten det er via oss eller på egenhånd.