fbpx

Annet

Her finner du en redegjørelse for generelle aspekter av forretningsvirksomheten som Norway Consulting prioriterer, slik som HMS, etisk forretningsvirksomhet, bærekraft, personvern og annet.

Er du en leverandør, konsulent, kunde, samarbeidspartner, ansatt, og har en klage, rapport, innsigelse, informasjon, eller lignende, hva gjelder Norway Consulting sin forretningsvirksomhet eller generelle etiske framtreden, personvernhåndtering eller -rutiner, HMS, bærekraft, eller annet, oppfordrer vi deg til å skrive en klage eller rapport om dette på email ved å følge denne mailto-linken.

Du står fritt til å rapportere dette åpent med din egen signatur eller anonymt. Bruk i så fall skjema nederst på denne siden uten å fylle ut ditt navn/kontaktinfo, og ved å bruke en anonym emailadresse.

HMS/sosiale forhold:

Har du innsigelser på Norway Consulting sine HMS-rutiner, -betingelser, -omstendigheter, -forhold eller andre sosiale forhold, ønsker vi at du rapporterer dette på email ved å klikke på denne mailto-linken.

Etisk forretningsvirksomhet:
Er du en leverandør, konsulent, kunde, samarbeidspartner, ansatt, og har en klage, rapport, innsigelse, eller lignende, hva gjelder Norway Consulting sin forretningsvirksomhet eller generelle etiske framtreden, oppfordrer vi deg til å rapportere dette på email ved å følge denne mailto-linken.

Bærekraft/miljø:
Norway Consulting etterstreber å etterlate et minst mulig fotavtrykk på miljøet, som f.eks. ved minimal reisevirksomhet for å løse våre kunders behov. Vi søker alltid å levere konsulenter som bor geografisk nære kundens arbeidslokasjon. Dette muliggjøres av å samarbeide med et stort antall selvstendige IT-konsulenter. Videre er vi vil vi bli Miljøfyrtårn-sertifisert ila. april 2020. Vi signerer våre kontrakter elektronisk for å slippe å printe/scanne.

Har du innspill, klage, informasjon, innsigelser eller lignende hva gjelder Norway Consulting sin bærekraft, ber vi deg vennligst rapportere dette på email ved å følge denne mailto-linken.

Personvern:
Er du en leverandør, konsulent, kunde, samarbeidspartner, ansatt, og har en klage, rapport, innsigelse, eller lignende, hva gjelder Norway Consulting sitt personvern, persnovernhåndtering eller -rutiner, oppfordrer vi deg til å rapportere dette på email ved å følge denne mailto-linken.

Annet klanderverdig:
Har du noe annet som er klanderverdig eller som du ønsker å påpeke eller informere om, ber vi deg vennligst å rapportere dette på email ved å følge denne mailto-linken.

Skjema for (anonym) rapportering: