Om oss

Daglig leder: Johan Lossius
Telefon:
+47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no
LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/johan-lossius/

«Johan har 6 års erfaring fra IT-rekruttering, og har i alle disse årene fokusert på formidling av IT-konsulenter på det norske markedet. Han har dermed opparbeidet seg betydelig ekspertise innen dette fagfeltet. Han vet hvilke personer å kontakte for å levere spesifikk IT-kompetanse, er en god relasjonsbygger, og dette kombinert med fagkunnskap om hvordan kvalitetssikre og levere de riktige IT-konsulentene, er han en verdifull ressurs for kundene i deres søken etter den beste konsulenten. Johan var ressursansvarlig for Danmarks største konsulentselskap for freelance IT-konsulenter, kommer fra en bakgrunn som fotballspiller, og er sterkt interessert i forretningsutvikling og IT-konsulentbransjen generelt.»

Delivery lead: Gitle Garnes
Telefon:
+47 471 48 733
Email: Gitle@norway-consulting.no
LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/gitle-garnes/

«Gitle jobber som Delivery Lead i NC. Han koordinerer og organiserer leveranseaktivitetene og sørger for at kundeprosjektene blir staffet opp med IT-konsulenter av høy kvalitet. Gitle har studert Markedsøkonomi på BI, og interesserer seg for salg, forretningsutvikling og IT-rekruttering.»

Researcher: Misa Ahanin
Telefon:
+47 405 15 127
Email: Misa@norway-consulting.no
LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/misa-ahanin/

«Misa har en bakgrunn som HR-konsulent hvor hun jobbet for Equinor gjennom CGI, samt flere års erfaring med salg og eventorganisering innen hotell- og cruisebransjen. Hun oppsøker markedet etter IT-konsulenter å tilby til kundene for å løse deres kompetansebehov, og er flink til å finne riktig person til riktig oppdrag.

Researcher: Monika Buås-Hansen
Telefon:
+47 482 92 935
Email: Monika@norway-consulting.no
LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/monika-buas-hansen/

“Monika har en treårig utdanning innen informatikk fra NTNU, og kommer fra en bakgrunn som operator analyst fra Sopra Steria hvor hun jobbet for en rekke offentlige kunder. Hun oppsøker, kvalitetssikrer og leverer de flinkeste konsulentene på markedet til våre kunder etter hvert som deres kompetansebehov oppstår og er alltids åpen for en prat om aktuelle oppdragsmuligheter.”

Talent Acquisition and Development: Hanna Lockertsen
Telefon:
+47 456 00 347
Email: Hanna@norway-consulting.no
LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/hanna-lockertsen-a67678106/

«Hanna har master i Forretningspsykologi og bachelor i Statsvitenskap. Med to års erfaring innen organisasjonsutvikling, og to års erfaring med coaching og konflikthåndtering har hun ansvar for å utvikle selskapet fra et organisasjonspsykologisk perspektiv, med arbeidsoppgaver som innebærer å tiltrekke og ansette talenter, medarbeiderutvikling og -trivsel, og branding-aktiviteter.»

Økonomisekretær: Anita Lundtveit
Telefon:
+47 973 01 271
Email: Anita@norway-consulting.no
LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/anita-lundtveit/

«Anita jobber som Økonomisekretær i Norway Consulting. Hun sørger for at alle IT-konsulentene får betalt til tiden, og at rutiner ifbm. fakturaer og timelister flyter knirkefritt. Fokuset er å levere utmerket kundeservice til både kundene og konsulentene. Hun har en bachelor i regnskapsføring fra BI, og en lang karriere bak seg hos en stor rørleggergrossist hvor hun bl.a. har jobbet som driftssekretær.»

Mer om oss:
Med dagens trend hvor flere og flere velger å bli selvstendige konsulenter opplever Norway Consulting en sterk økning i innstrømningen av IT-konsulenter som søker sitt neste oppdrag og er interessert i å jobbe for våre kunder. Dette kombinert med en enorm konsulentbase av senior IT-konsulenter, samt en lang rekke partnerforetak og et generelt overblikk over det norske markedet, er vi godt rustet for å levere kvalitet til deres prosjekt.

Vi har kunder både i privat og offentlig sektor, og bistår med å levere konsulenter til noen av Norges største prosjekter, samt prosjekter i mindre skala for mellomstore selskap og startups. Vi leverer spisskompetanse innenfor et bredt spekter av områder, slik som frontendutvikling, mobilutvikling, systemutvikling, UX, arkitektur, cloud, infrastruktur, prosjektledelse, testledelse, testing, cloud, DevOps, sikkerhet og mer.

Vårt fokus er til enhver tid å levere kvalitet som matcher kundens behov, og måten vi velger ut de mest kvalifiserte profilene er ved å gå bredt ut i nettverket for å komme i kontakt med de mest relevante kandidatene. Deretter screener vi disse ved å møte dem face to face eller over Teams/Skype, sjekke referanser, avklare teknisk match og andre faktorer, for på den måten å filtrere bort de kandidatene som bare er «gode» og levere de konsulentene som er fantastiske! På den måten bistår vi med å løfte deres prosjekt og spare dere for tid, ved at konsulentene dere engasjerer er av ypperste klasse.

For å administrere samarbeidet blir vi enige om en standardkontrakt eller Masteravtale, slik at alle betingelsene er definert og samarbeidet flyter på en trygg, enkel og effektiv måte uten noen uklarheter.

Våre kjerneverdier er positivitet og kvalitet, og disse egenskapene står i sentrum for alle aspektene av selskapets konsulentvirksomhet. Dette innebærer å sette et eksempel selv, samt å samarbeide med mennesker som lever opp til disse egenskapene. I praksis betyr det at vi skal levere utmerket kundeservice til både kunder og konsulenter uavhengig av hvilken situasjon det gjelder, samt utføre arbeid av høy kvalitet enten det er snakk om å samarbeide med konsulenter av høy kvalitet, eller utføre et godt stykke rekrutterings-håndverk m.m.

Vi ankom markedet i 2016 og har siden det vokst kontinuerlig hva gjelder omsetning, antall konsulenter ute i oppdrag og antall ansatte. Med en framoverlent entusiasme, pågangsmot og et ønske om å prestere leverer vi markedets beste IT-konsulenter til våre kunder, og er en verdifull partner for å hjelpe dem komme i mål med deres IT-prosjekt.

Kunne du tenkt deg samarbeide med oss i en eller annen form?

Da er det bare å ta kontakt, så ser vi om det er noen felles grobunn for et samarbeid.

Del et par ord om hva du tenker til daglig leder på Johan@norway-consulting.no eller +47 465 19 838.