fbpx

IT-konsulent innen data og analyse

Data og analyse omfatter bruk av teknologi og metoder for å samle, behandle, organisere, automatisere og analysere data for å trekke innsikter, identifisere trender, ta informerte beslutninger og løse problemer. Denne praksisen utnytter IT-verktøy, algoritmer og teknikker for å utlede meningsfull informasjon fra store mengder data.

Hva vi kan hjelpe med?

Datainnsamling

Dette involverer innsamling av data fra ulike kilder som sensorer, databaser, nettlesingsaktivitet, brukerinteraksjoner og eksterne kilder. Data kan være strukturert (organisert i tabeller) eller ustrukturert (tekst, bilder, lyd), og innsamlingen kan være sanntidsbasert eller periodisk.

Datahåndtering

Dette dreier seg om organisering, lagring og administrasjon av data, inkludert opprettelse og styring av databaser, datalagringssystemer, datavarehus og datalakes. Fokus for datahåndtering er å sikre dataintegritet, tilgjengelighet, konfidensialitet og skalerbarhet.

Dataanalyse

Dette er prosessen med å undersøke dataene for å oppdage mønstre, sammenhenger og trender. Dataanalyse innebærer bruk av statistiske metoder, maskinlæring/kunstig intelligens og datavisualisering for å trekke meningsfulle innsikter fra dataene. Dette kan brukes til prediksjon, segmentering, anbefalingssystemer, optimalisering med mer.

Rapportering og visualisering

Dette inkluderer visuell presentasjon av analysedataene gjennom dashboards, diagrammer, grafer og infografikk. Rapportering og visualisering formidler funn og innsikter på en klar og engasjerende måte til beslutningstakere og brukere.

Datakvalitet og datasikring

Datakvalitet sikrer nøyaktighet, pålitelighet, relevans og fullstendighet av dataene. Datasikring fokuserer på å beskytte data mot uautorisert tilgang, tap, skade eller lekkasjer, og innebærer sikring av dataintegritet, konfidensialitet og tilgjengelighet gjennom sikkerhetstiltak og praksis.

Kompetanse vi tilbyr innen data og analyse

Er du på utkikk etter en Dataingeniør, Data Scientist, eller BI-konsulent til ditt prosjekt? Vi har et bredt register med over 200 senior data- og analyseeksperter i vår database, alle med etterspurt kompetanse og erfaring innen sitt fagfelt. 

Våre dataeksperter har erfaring med et bredt spekter av verktøy, teknologier, rammeverk og språk, inkludert SQL, Python, R, Hadoop, Spark, Tableau, Power BI, SAS, QlikView, Apache Kafka, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn og mer.

Bestill IT-konsulent

Trenger dere en dataekspert som kan bidra til å effektivisere og optimalisere forretningen?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.


  Hvordan benytte data og analyse for å optimalisere bedriften?

  Beslutningsstøtte

  Data og analyse gir bedrifter innsikt og informasjon som kan brukes til å ta informerte og datadrevne beslutninger. Ved å analysere og tolke data kan bedrifter forstå trender, identifisere mønstre og sammenhenger, og dermed ta bedre beslutninger basert på fakta.

  Optimalisering av drift og ytelse

  Data og analyse hjelper bedrifter med å identifisere flaskehalser, ineffektive prosesser og områder for forbedring. Ved å analysere operasjonelle data kan bedrifter optimalisere arbeidsflyt, identifisere kostnadsbesparelser, øke effektiviteten og forbedre produktiviteten.

  Markedsinnsikt og kundeanalyse

  Data og analyse gir verdifull innsikt i kundeadferd, preferanser og behov. Bedrifter kan bruke disse innsiktene til å segmentere markedet, utvikle målrettede markedsføringsstrategier, forbedre kundeservice og tilpasse produkter og tjenester for å imøtekomme kundenes krav.

  Forbedret kundeservice

  Ved å analysere kundedata og tilbakemeldinger kan bedrifter få bedre forståelse av kundenes behov og preferanser. Dette gjør det mulig å levere mer personlig og skreddersydd kundeservice, forbedre kundetilfredshet og lojalitet.

  Prediktiv analyse og prognoser

  Data og analyse kan brukes til å utvikle prediktive modeller og prognoser. Dette gjør at bedrifter kan forutsi trender, fremtidige behov og hendelser. Ved å bruke disse innsiktene kan bedrifter planlegge fremover, iverksette proaktive tiltak og oppnå konkurransefortrinn.

  Identifikasjon av nye forretningsmuligheter

  Ved å analysere data kan bedrifter oppdage nye forretningsmuligheter og identifisere udekkede markedsbehov. Dette kan bidra til innovasjon, produktutvikling og diversifisering av tjenester for å imøtekomme etterspørselen i markedet.

  Risikostyring

  Data og analyse hjelper bedrifter med å identifisere og forstå risikoer i sine operasjoner. Ved å analysere historiske data og bruk av avanserte analysemetoder kan bedrifter identifisere potensielle risikofaktorer og ta tiltak for å redusere risikoen.

  Kompetanserådgivere

  Bak oss har vi flere års erfaring med å hjelpe store og små kunder i offentlig og privat sektor, med svært varierende teknologiske utgangspunkt og utfordringer. Avhengig av din og selskapets situasjon, vil vi kunne skreddersy en kompetanseprofil som kan løse alt fra små og korte-, til større, komplekse og mer omfattende utviklingsprosjekter.

  I tillegg til å finne rett kompetanse og rolle, legger vi også vekt på å finne en person som har de rette egenskapene til å passe inn hos dere. Høy faglig kompetanse sammen med gjensidig god personkjemi, mener vi er nøkkelen til et suksessfullt samarbeid.

  Johan Lossius
  Johan Lossius Daglig leder
  Jan Erik Kaasa
  Jan Erik Kaasa Business Development Manager

  Klar for å finne riktig IT-kompetanse?