fbpx

Slik fungerer samarbeidet

Det første vi gjør etter ha mottatt en forespørsel, er å avtale et møte for å bli bedre kjent med dere og få bedre innsikt i deres behov. Vi går inn som rådgivere med mål om å få en grundigere forståelse av hva som har utløst behovet og hva dere ønsker å oppnå. Basert på innsikten, vil vi i samarbeid med dere komme frem til den beste løsningen for deres prosjekt. I møtet vil vi også drøfte budsjett, betingelser og forventninger dere har til innleide ressurser. 

 

Vi vektlegger å tilby høy faglig og relevant kompetanse, men også å finne rett person til oppdraget. I det legger vi personlige egenskaper og kvaliteter som passer inn på deres team, samt at konsulentens egne forventninger samsvarer med deres. Dette tror vi er en forutsetning for gode samarbeid over tid. 

 

Før vi presenterer kandidater til dere, vil vi ta en grundig kvalitets-, kjemi- og referansesjekk av aktuelle kandidater. Deretter plukker vi ut dem vi mener vil være den beste matchen for dere.  Dere velger hvilke profiler dere ønsker å gå videre med, og sammen setter vi opp intervjuer med dem (eller den). Etter intervjuene er gjennomført og dere har tatt en endelig beslutning, blir vi enige om kontrakt og oppstart. 

 

 

 

Oppfølging:

 
Som deres sparringspartner er vi alltid tilgjengelige for spørsmål og henvendelser underveis i oppdraget. Vi vil også kvartalsvis ta kontakt med dere for å høre hvordan dere synes samarbeidet fungerer, og for å avtale eventuelle tiltak eller justeringer til forbedring. 

 

 

Kontrakt og kontraktsforhold:

Kontrakten definerer alle vesentlige forhold hva gjelder samarbeidet med konsulenten; herunder oppstart, varighet, stillingsprosent, oppdragsbeskrivelse, betalingsbetingelser, prisjusteringer, arbeidsforhold m.m. 

Norway Consulting er bindeleddet mellom dere som oppdragsgiver og konsulenten. Enkelt forklart kan vi si at avtaleforholdet ser omtrent slik ut: 

IT-konsulent <-> Norway Consulting <-> Oppdragsgiver

Vi skreddersyr en standardkontrakt til å passe dere som kunde og deres formål. Vi benytter oss enten av Statens Standardkontrakt SSA-B, eller en egen standardkontrakt vi har utarbeidet til å passe dette formålet vha. kvalifisert juridisk personell. Den er veldig enkel og tydelig å forholde seg til. Alternativt kan vi benytte deres egen kontrakt om det er ønskelig.

 

Vår rolle er å sørge for at alle parter blir best mulig ivaretatt. Vi streber etter å gjøre samarbeidet så smidig som mulig, gjennom sørge for at dere får realisert deres IT-prosjekter uten tungvinne prosesser som krever unødvendig bruk av ressurser fra dere.