For kunde: Slik fungerer samarbeidet - Norway Consulting AS

For kunde: Slik fungerer samarbeidet

Dere beskriver deres behov og vi tilbyr den spisskompetansen dere søker så snart som mulig, normalt i løpet av 0-3 virkedager. Ofte har vi konsulenten klar for intervju omgående, siden vi til enhver tid har et stort antall konsulenter som søker nytt oppdrag.

Vi kjører et intervju mellom dere og konsulenten(e), referanser sjekkes, og deretter blir vi enige om kontrakt og oppstartsdato.

Kontrakten definerer alle vesentlige forhold hva gjelder samarbeidet med konsulenten, slik som oppstart, varighet, stillingsprosent, oppdragsbeskrivelse, betalingsbetingelser, pris, hvordan ulike eventualiteter skal løses slik at dere som kunde blir best mulig ivaretatt m.m.

Norway Consulting speiler så denne kontrakten overfor IT-konsulenten, og avtaleforholdet blir da seende slik ut:

IT-konsulent <-> Norway Consulting <-> Kunde

Dere har med andre ord kun ett punkt å forholde dere til, og slipper forhandle fram en ny kontrakt for hver påfølgende konsulent dere leier inn.

Vi skreddersyr en standardkontrakt til å passe dere som kunde og deres formål. Vi benytter oss enten av Statens Standardkontrakt SSA-B, eller en egen standardkontrakt vi har utarbeidet til å passe dette formålet vha. kvalifisert juridisk personell. Den er veldig enkel og klar og tydelig å forholde seg til. Evt. kan vi benytte deres kontrakt om dere har en egen som dere benytter.

Og så er det bare å kjøre på. Kompetansen kan raskt skaleres opp og ned basert på behov, for å løse deres prosjekter.

Samarbeidet flyter og dere får realisert deres IT-planer.