fbpx

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og derfor er vi glade for å kunne bidra til et mer bærekraftig næringsliv gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Verktøyene og sertifiseringskriteriene til Miljøfyrtårn bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres og fungere. På den måten kan vi jobbe mer konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk og transport.

Miljøfyrtårn har gjort oss i Norway Consulting mer bevisste i de valgene vi tar, og hvilke tiltak vi kan gjøre for å skape en positiv effekt på klima og miljø – det betyr mye å kunne bidra litt!