fbpx

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING  NORWAY CONSULTING AS FOR KUNDER, KONSULENTER OG ANDRE EKSTERNE PARTER

Behandling av personopplysninger i Norway Consulting AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i forbindelse med IT-konsulentvirksomheten vår, enten som kunde, konsulent, samarbeidspartner eller annet relatert, vil Norway Consulting AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norway Consulting AS ved daglig leder Johan Lossius.

Kontaktinformasjonen til Norway Consulting AS er:
Adresse: Grensen 16, 0159 Oslo
E-post: post@norway-consulting.no
Telefon: +47 465 19 838
Organisasjonsnr.: 917 616 647

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder på johan@norway-consulting.no.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Sende ut informasjon om aktuelle oppdrag/arbeid hvor vi søker kompetanse. For å kontakte deg brukes i all hovedsak e-postadresse og tlf. I sammenheng med dette vil vi lagre din CV og annen relevant persondata og opprette en teknisk profil på deg i vårt system, slik at vi kan formidle de relevante oppdragene til deg. CV, søknad, referanser, attester, sertifikater osv. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på og/eller har behov for.
  4. Levere konsulenter på oppdrag til kunder/samarbeidspartnere. I sammenheng med dette vil den relevante personinformasjonen videreformidles til den/de relevante kundene/samarbeidspartnerne. CV, søknad, referanser, attester, sertifikater osv. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  5. Rekruttering til nye stillinger hos oss eller kunder. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi Google Analytics. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Norway Consulting AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte daglig leder med informasjon om bakgrunnen for at du tar kontakt, og hvilken rettighet som du ønsker å benytte deg av. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å informere oss på post@norway-consulting.no om at du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.