fbpx

Hva er IT-sikkerhet

IT-sikkerhet er praksisen med å beskytte IT-systemer, nettverk, data og informasjon mot uautorisert tilgang, misbruk, endringer, tap eller skade. IT-sikkerhet er avgjørende for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av digitale ressurser og for å unngå potensielle sikkerhetstrusler og angrep.

Kompetanse vi tilbyr innen sikkerhet

Er du på utkikk etter en (eller flere) sikkerhetsspesialist til ditt prosjekt? Vi har mer enn 250 sikkerhetskonsulenter i vår database, alle med etterspurt og aktuell kompetanse i det stadig mer sikkerhetsutsatte digitale landskapet vi alle er en del av.

Bestill IT-konsulent

Behøver du hjelp til å forbedre sikkerheten i deres virksomhet?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.


  Hvorfor prioritere IT-sikkerhet?

  Beskyttelse av sensitive data

  Bedrifter håndterer mengder sensitiv og konfidensiell data, inkludert kundedata, forretningshemmeligheter, finansiell informasjon og ansattes personopplysninger. Manglende sikkerhet kan føre til datalekkasjer, omdømmetap, juridiske konsekvenser og økonomiske tap. Prioritering av IT-sikkerhet beskytter disse dataene mot uautorisert tilgang og potensielle trusler.

  Overholdelse av lover og forskrifter

  Mange bransjer må følge lover og forskrifter som krever konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av data. For eksempel er GDPR i EU og HIPAA i helseindustrien viktige retningslinjer. Prioritering av IT-sikkerhet hjelper bedrifter med å overholde slike krav og unngå sanksjoner og straffeforfølgelse.

  Beskyttelse mot cybertrusler og angrep

  Bedrifter står overfor økende trusler fra cyberkriminelle, hackere og skadelig programvare. Angrep som datainnbrudd, ransomware, phishing og nettverksinntrenging kan forårsake betydelig skade, inkludert nedetid, datatap, økonomisk tap og omdømmeskader. Prioritering av IT-sikkerhet gjør bedrifter bedre rustet til å oppdage, forebygge og håndtere slike trusler.

  Kontinuitet og driftsstabilitet

  IT-sikkerhet er avgjørende for å opprettholde kontinuitet og stabilitet i bedriftens IT-systemer. Sårbarheter kan føre til systemnedetid, tap av produktivitet og forstyrrelser. Prioritering av IT-sikkerhet reduserer risikoen for avbrudd og sikrer pålitelig og kontinuerlig drift av bedriftens IT-infrastruktur.

  Beskyttelse av kundenes tillit

  Kundenes tillit er avgjørende for bedrifters suksess. Når kunder opplever at deres personlige data eller informasjon er truet, kan det føre til tap av tillit og kundefrafall. Ved å prioritere IT-sikkerhet viser bedrifter at de tar sikkerheten på alvor og beskytter kundenes data, noe som bidrar til å opprettholde tilliten og troverdigheten i markedet.

  Konkurransefortrinn og omdømme

  God IT-sikkerhet kan være et konkurransefortrinn. Kunder blir stadig mer bevisste på sikkerhetsspørsmål og unngår å legge igjen sensitiv informasjon hos bedrifter de ikke har tillit til. Kontrakter og partnerskap krever strenge IT-sikkerhetsstandarder. Ved å demonstrere robuste sikkerhetspraksiser og etterlevelse av bransjestandarder, kan en bedrift stå i bedre posisjon til å vinne kontrakter og inngå verdifulle samarbeid.

  Klar for å finne riktig IT-kompetanse?