fbpx

Hva er nettverk og drift innen IT?

Nettverk og drift er to sammenkoblede begreper innen IT som omhandler etablering, administrasjon og vedlikehold av datanettverk og IT-systemer i en organisasjon. Sagt på en annen måte dreier det seg om å etablere og opprettholde en pålitelig og effektiv IT-infrastruktur som muliggjør kommunikasjon, ressursdeling og datautveksling internt i organisasjonen, samt. Effektivt nettverk og drift er avgjørende for å støtte virksomhetens behov, sikre stabil IT-ytelse og opprettholde datasikkerhet.

jonathan-borba-vYFRW77WEqg-unsplash

Kompetanse vi tilbyr innen nettverk og drift

Er du på utkikk etter drift- eller nettverksspesialist til ditt prosjekt? Vi har et stort register av senior drifts- og nettverkseksperter i vår database, alle med oppdatert og etterspurt kunnskap og erfaring innen sitt fagfelt. Vi teller i dag over 100 drifts- og nettverksspesialister.

Våre sikkerhetseksperter har erfaring med en rekke verktøy, teknologier og rammeverk, inkludert ISO 27001, NIST, CIS, SIEM-systemer som Splunk, QRadar, samt verktøy som Nessus, Wireshark, Kali Linux, Metasploit og mer.

Bestill IT-konsulent

Trenger du en drifts- og nettverkskonsulent deres bedrift?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.


  Nettverk- og driftsutviklere kan hjelpe med

  Nettverksdesign og implementering

  En nettverks- og driftsutvikler kan bidra til å designe og implementere et nettverk som passer bedriftens behov. Dette kan inkludere planlegging og konfigurasjon av nettverksenheter, rutere, switcher og brannmurer for å sikre en sikker og effektiv nettverksinfrastruktur.

  Systemoppsett og konfigurasjon

  En utvikler kan bidra til å installere, konfigurere og administrere IT-systemer som servere, lagring, databaser og annen infrastruktur. Dette sikrer at systemene fungerer optimalt og er tilpasset bedriftens krav og behov.

  Overvåking og ytelsesoptimalisering

  En nettverks- og driftsutvikler kan implementere overvåkingsverktøy og -løsninger for å holde øye med nettverksytelse, systemytelse og ressursutnyttelse. Dette bidrar til å oppdage potensielle problemer, feilsøke og optimalisere systemene for å sikre stabil og effektiv drift.

  Sikkerhet og sårbarhetshåndtering

  En utvikler kan bidra til å implementere sikkerhetstiltak og -prosedyrer for å beskytte nettverket mot trusler og angrep. Dette kan omfatte konfigurasjon av brannmurer, implementering av sikkerhetsoppdateringer, oppsett av VPN (Virtual Private Network) for sikker ekstern tilgang og håndtering av sårbarheter for å sikre en robust sikkerhetsinfrastruktur.

  Kapasitetsplanlegging og skalering

  En utvikler kan hjelpe bedriften med å vurdere kapasitetsbehov og planlegge for fremtidig vekst. Dette innebærer å skalere nettverks- og driftsløsninger i tråd med virksomhetens behov, sikre at infrastrukturen kan håndtere økt trafikk og ressurskrav i fremtiden.

  Dokumentasjon og opplæring

  En nettverks- og driftsutvikler kan bidra til å opprettholde dokumentasjon av nettverks- og driftsløsninger, inkludert konfigurasjoner, rutiner og prosedyrer. Dette sikrer at kunnskapen om infrastrukturen blir bevart og kan deles med andre i organisasjonen. Videre kan de bidra til opplæring av ansatte i bruken av nettverk og systemer for å sikre riktig bruk og effektiv utnyttelse av IT-ressurser.

  Klar for å finne riktig IT-kompetanse?