fbpx

Flere konsulenter søkes til skyinfrastruktur-prosjekt (Produkteier/Utvikler/Arkitekt)

For Statens vegvesen søker vi 3 konsulenter til ulike roller. SVV har behov for bistand i forbindelse med forberedelse for og etablering av ny offentlig skyinfrastruktur i sammenheng med eksisterende on-prem infrastruktur og ulike offentlige skyinfrastrukturtjenester.

Formålet med oppdraget er å sikre at Statens vegvesen er klar for å etablere nye tjenester når nødvendige avtaler er på plass, samt komme raskt i gang med etablering av «landing zone» infrastruktur og tilrettelegging for bruk av offentlig skyinfrastruktur.

SVV søker å sette sammen et kompetanseteam som skal jobbe sammen med et eksisterende skyplattformteam. Kompetanseteamet vil bestå av følgende roller:

 

Produkt-/plattformeier/koordinator

Konsulenten vi søker har “Cloud infrastructure architect” bakgrunn og kompetanse. Primært teknisk og hands-on erfaring, men også rettet mot produkteierskap, forretningsprosesser og integrasjon mellom forretningsenheter.

Skal realisere: Tjenestebeskrivelse, produktdefinisjon og koordinering av initiativet opp mot dagens skyplattform og infrastruktur.

Evalueringskrav:

 • Erfaring som produkt-/plattformeier innen skyinfrastruktur
 • Erfaring med implementasjon og tilrettelegging for bruk av skytjenester i større virksomheter og håndtering av hybrid infrastruktur. I roller som arkitekt, prosjektleder eller liknende roller. Inkludert håndtering av operasjonalisering av sikkerhetsaspekter.
 • Erfaring med samhandling på tvers av fagdisipliner og domener (f.eks on-prem/sky, IT sikkerhet, IT drift osv.) i styrende/ koordinerende roller.
 • Kjennskap til tjenestetilbydere og spesifikk teknologikompetanse for en eller flere skyprodusenter.

 

Arkitekt/designer

Konsulenten vi søker har “Cloud infrastructure architect” og/eller Cloud infrastructure security specialist” bakgrunn og kompetanse.

Skal realisere: Helhetlig design og infrastruktur landingsonestruktur for vår offentlige skyinfrastruktur, sammen med eksisterende skyplattform og infrastruktur for øvrig. Ta frem, realisere og operasjonalisere design og planer sammen med infrastrukturarkitektur, infrastrukturteam, ledelse og sikkerhet.

Evalueringskrav:

 • Erfaring som arkitekt eller designer innen skyinfrastruktur
 • Erfaring med implementasjon og tilrettelegging for bruk av skytjenester i større virksomheter og håndtering av hybrid infrastruktur. I roller som arkitekt, designer, sikkerhetsleder, teamleder, teamkoordinator eller tilsvarende. Inkludert håndtering av operasjonalisering av sikkerhetsaspekter.
 • Erfaring med samhandling på tvers av fagdisipliner og domener (f.eks on-prem/sky, IT sikkerhet, IT drift osv.)
 • Kjennskap til tjenestetilbydere og spesifikk teknologikompetanse for en eller flere skyprodusenter.

 

Skyutvikler

Konsulenten vi søker har erfaring med og bakgrunn som “IaC developer for infrastructure management».

Med stikkord som: Automation first, Git driven, GitIOS, Pipelines i kontekst av infrastructure management.

Skal realisere: Operasjonalisering av design til konkrete utviklingsplaner på IaC nivå, sammen med resten av teamet og infrastrukturteam/infrastrukturutviklere i organisasjonen for øvrig.

Evalueringskrav:

 • Erfaring som utvikler innen skyinfrastruktur
 • Erfaring med implementasjon og tilrettelegging for bruk av skytjenester i større virksomheter og håndtering av hybrid infrastruktur. I roller som designer, utvikler, teamleder, teamkoordinator eller tilsvarende. Inkludert håndtering av operasjonalisering av sikkerhetsaspekter.
 • Erfaring med samhandling på tvers av fagdisipliner og domener (f.eks on-prem/sky, IT sikkerhet, IT drift osv.)
 • Kjennskap til tjenestetilbydere og spesifikk teknologikompetanse for en eller flere skyprodusenter.

 

Minimumskrav ( alle roller):

 • Erfaring med skytjenester og skyinfrastruktur
 • Høyere IT utdannelse, eller lang kompenserende erfaring

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: