fbpx

For kunde i Trondheim søker vi en devops- utvikler.
Norsk Helsenett drifter mange av løsningene som utvikles og ønsker å utvikle en effektiv DevOps organisasjon. Det er behov for spisskompetanse innen kontinuerlig utvikling og integrasjon og vi ønsker derfor å engasjere 1 konsulent på heltid over en periode på 12 måneder. Konsulenten vil jobbe inn i flere smidige utviklingsteam ift å etablere en effektiv DevOps organisasjon.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring
– Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere) og Visual Studio
– Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:

o Utviklingsservere
– Byggservere
– Windows
– MS SQL
– Containerteknologier (Docker)
– Git
– Submoduler

o Deploy
– Octopus Deploy
– SSDT

o Bygging
– TFS
– Node
– Gulp
– Webpack
– PowerShell
– Testrammeverk
– MS Test
– VS Test
– Karma
– Selenium

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)
– Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
– God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
– Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
– Erfaring med og/eller kunnskap/vilje til scrum-basert utviklingsmetodikk
– Positiv til team-arbeid, evne og vilje til å gjøre kolleger gode

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: