fbpx

For en kunde i Oslo søker vi apputviklere med React/React Native-kompetanse for et spennende oppdrag.

Det hadde vært flott om du kunne ha bistått her. Referer oss gjerne til noen du kjenner som dette kan være aktuelt for.

Ønskede kompetanser:
– Erfaring med React, React Native, Redux, JavaScript (ES6/ES7) og TypeScript
– Erfaring med Git + Code Review-basert flyt med pull requests

Det er også positivt om du oppfyller noen av følgende:
– Opptatt av kodekvalitet og kjenner godt til best practices som f.eks. SOLID-prinsippene
– Erfaring med og stor tro på bruk av smidige og Lean prinsipper
– Det teller positivt hvis du har native app-erfaring med Objective-C eller Java

Info om rollen:
Som utvikler på app-teamet vårt vil du få en sentral rolle i å videreutvikle appene våre med nye features og vedlikeholde eksisterende funksjonalitet. Du vil også kunne ta en aktiv rolle i produktutviklingsarbeidet gjennom å delta i design sprints, innsiktsarbeid og lignende.

Vi jobber med apputvikling på iOS og Android og benytter React Native for våre nye apper. I app-teamet ligger vi helt i forkant av den teknologiske utviklingen og har utstrakt bruk av Open Source-teknologi. Vi bruker Fastlane for å bygge og release appene våre, og for CI/CD benytter vi verktøyene TeamCity og Octopus. Til feilsøking har vi også en rekke andre verktøy som Elastic Search, Logstash, Kibana og Bugsnag. Du vil jobbe tett med våre designere som bruker verktøy som Abstract for å designe brukeropplevelsen. Vi er opptatt av å til enhver tid bruke den beste og mest egnede teknologien og oppdaterer stadig porteføljen av verktøy, teknologi og rammeverk som benyttes.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: