fbpx

For en kunde i Oslo søker vi en fullstack C#/.Net-utvikler med Angular-kompetanse for et spennende oppdrag.

Det hadde vært flott om du kunne ha bistått her. Referer oss gjerne til noen du kjenner som dette kan være aktuelt for.

Ønskede kompetanser:
– Lengre erfaring med å utvikle i C# .NET og Angular

Det er også fint om du oppfyller noen av følgende:
– Erfaring med javascript, typescript, SASS/SCSS
– Erfaring med Teamcity, Octopus, Bitbucket og Git
– Opptatt av kodekvalitet og kjenner godt til best practices som f.eks. SOLID-prinsippene
– Kompetanse på TDD og et eller flere testrammeverk (xUnit / nUnit / MSTest)
– Erfaring med Git + Code Review-basert flyt med pull requests
Det er en bonus om du har erfaring med skyløsninger og kontainerteknologi

Info om rollen:
Du beveger deg opp og ned i lagene i applikasjonene våre, utfører code reviews, følger opp pull requests og jobber aktivt med forbedringer av både arkitektur og kodebase. I det daglige samarbeider du tett med andre utviklere, designere, arkitekter, testere og produkteiere. Du vil få en aktiv rolle i produktutviklingsarbeidet bl.a. gjennom å delta i design sprints og innsiktsarbeid.

Våre portaler er bygget med C# og ASP.NET Core og vi benytter Angular som preferert frontend-rammeverk. Vi benytter mye javascript og typescript og vi tester Angular gjennom Karma & Jasmine. For dataaksess og migrering bruker vi teknologier som Dapper og Fluentmigrator. Av skyløsninger, så benyttes både Azure og AWS.
For CI/CD benytter vi verktøyene TeamCity og Octopus, samt Cake for automatisering av bygg. Vi benytter også en rekke andre verktøy som Elastic Search, Logstash og Kibana. Vi er opptatt av å til enhver tid bruke den beste og mest egnede teknologien og oppdaterer stadig porteføljen av verktøy, teknologi og rammeverk som benyttes.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: