fbpx

For en kunde i Oslo søker vi en backend C# .Net-utvikler for et spennende oppdrag.

Det hadde vært flott om du kunne ha bistått her. Referer oss gjerne til noen du kjenner som dette kan være aktuelt for.

Ønskede kompetanser:
– Lengre erfaring med å utvikle i C# .NET og god kunnskap om MS-SQL

Du burde også oppfylle noen av disse kravene:
– Erfaring med og stor tro på bruk av smidige og Lean prinsipper
– Opptatt av kodekvalitet og kjenner godt til best practices som f.eks. SOLID-prinsippene
– Erfaring med køer og eventbaserte systemer
– Kompetanse på TDD og et eller flere testrammeverk (xUnit / nUnit / MSTest)
– Erfaring med Git + Code Review-basert flyt med pull requests
– Det er en bonus om du har erfaring med skyløsninger og kontainerteknologi

Info om rollen:
Som backend-utvikler hos oss vil du inngå i et team som utvikler, forvalter og kontinuerlige forbedrer vår API-portefølje i tett samarbeid med arkitekter, produkteiere og testere. Porteføljen dekker et bredt spekter av forretningskritiske løsninger som ordrebehandling, logistikk og produktkonfigurasjon.
Teamet har også ansvaret for våre eksterne integrasjoner og løsninger for automatisering av sentrale forretningsprosesser, og du vil delta både i større prosjekter og videreutvikling av eksisterende applikasjoner.
I vårt backend team jobber vi hovedsakelig med Microsoft-teknologi. Arkitektur og infrastruktur er bygget rundt mikrotjenester og med det følger hyppig bruk av Web APIer. Man vil involveres i plattformer som ASP.NET Core 2+ og Core Mvc, men også ASP.NET Web API / MVC og Owin. Som oftest vil det dreie seg om REST-APIer, samtidig som integrasjon mot eksterne parter kan kreve noe SOAP / WCF-kompetanse. Identity (autentisering og autorisasjon) styres av IdentityServer4.
For dataaksess benyttes MS-SQL, Dapper og Event Store. Det meste driftes på Windows Server og IIS som webserver, og noe via Kestrel bak nginx på Linux i Docker-containere. Av skyløsninger, så benyttes både Azure og AWS. For CI/CD benytter vi verktøyene TeamCity og Octopus, samt Cake for automatisering av bygg. Vi er opptatt av å til enhver tid bruke den beste og mest egnede teknologien og oppdaterer stadig porteføljen av verktøy, teknologi og rammeverk som benyttes.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: