Prosjektleder søkes for spennende digitaliseringsprosjekt! 1 år


For en stor organisasjon innen utdanningssektoren søker vi en prosjektleder for et spennende digitaliseringsprosjekt. Dersom dette ikke er relevant for deg, så referer oss gjerne til noen du kjenner.

De sier:
Vi kjører nå en pilotering av en standard digital eksamensløsning som er i bruk av flere institusjoner innen høyere utdanning i Norge. Dette er med formål å utrede konsekvensene og mulighetene av å erstatte vår egenutviklede eksamensløsning som har vist seg kostbar i forvaltning og ustabil i drift. Prosjektet vil etter sommeren gå inn i en fase der man skal anbefale veien videre og det meste ligger an til et skifte av eksamenssystem.

Prosjektet vil dermed ha mange interessenter som skal håndteres. Det er på den ene siden innføring av en ny teknisk løsning, men like viktig er endringsledelsesbiten av dette. Kommunikasjon, opplæring og arbeidsprosesser må håndteres og vi trenger en erfaren prosjektleder som kan håndtere både det tekniske (forståelse) og organisatoriske (kompetanse).

Ansvarsområder
– Kunne lede ulike typer prosjekter fra konseptfase til avslutning, herunder aktiviteter og leveranser som: Business case, Kartlegging av behov og krav, Avtaleforhandlinger, Identifisere, analysere og lage planer for gevinstrealisering, Prosjektbeskrivelse, Interessentanalyse, Kommunikasjonsplan, Usikkerhetsanalyse og håndtering av usikkerhet, Endringshåndtering.
– Bidra til kunnskapsdeling og kompetanseutvikling innenfor fagfeltet
– Utfordre, forankre og kommunisere med de ulike interessentene
– Forstå og kunne ta tak i organisasjonsmessige utfordringer med effektivisering og transformasjon.

Kvalifikasjoner
– Sertifisering innen prosjektledelse (f.eks. PRINCE2®)
– Minimum 5 års erfaring i ledende stillinger eller som prosjektleder for komplekse prosjekter, gjerne fra konsulentselskap
– Selvstendig og robust, evne til å jobbe effektivt under press
– Strukturert, analytisk, løsnings- og resultatorientert
– Evne til å lede og samarbeide i team, motivere og inspirere andre
– Teknisk forståelse og kjennskap til smidige/agile metoder
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– Relevant høyere utdannelse

Du må ha god forretningsforståelse, bred erfaring innen prosjektledelse og et ønske om å arbeide med interessenter som har forskjellige synspunkter på mål og midler. Du må kunne arbeide tett med ledelsen, så vel som med teammedarbeidere. Delingskultur og samarbeid er dine varemerker.

Oppstart: 1. mai. Senest 15. mai
Varighet: 1 år +
Arbeidslokasjon: Oslo

Kunne du tenkt deg å være med på denne digitaliseringsreisen?

Send oss følgende på Johan@norway-consulting.no:
– Din CV (helst i Word)
– Når du tidligst kan begynne
– Din timepris

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV