fbpx

Statens vegvesen søker et nytt team på tre utviklere for spennende prosjekt i Trondheim. Hovedformålet med prosjektet er å sikre at Statens vegvesen har systemer og rutiner som ivaretar sikkerheten i tunnelene. Prosjektet skal utvikle systemløsning for å støtte forvaltningsprosessen for tunneler, og en applikasjon for å støtte gjennomføring av tunnelinspeksjon i felt.

Prosjektet gjennomføres med smidig metodikk og har tett dialog med fagressurser, egne interaksjonsdesignere og engasjerte produkteiere. Det er gjort omfattende innsiktsarbeid, og utarbeidet gode skisser, prototyper og akseptansekriterier for første del av arbeidet. Det forventes at tilbudt utviklingsteam er proaktive og jobber tett med produkteier, interaksjonsdesignere og testressurser for å skape best mulig løsning.

Prosjektet skal benytte SVVs OpenShift-plattform for kontinuerlige leveranser – prosjektet vil i stor grad selv styre utrullingsfrekvens, og vi har som mål å minimere «time to market» for å sikre hurtig tilbakemeldinger og at feil i kode og løsning blir avdekket tidlig. Erfaringer fra OpenShift eller tilsvarende plattformer og et engasjement for «DevOps» vil bli lagt vekt på. Løsningen er planlagt satt i drift når tilstrekkelig forretningsverdi er oppnådd. Teamet må derfor ha erfaring med å håndtere en driftssituasjon samtidig som videreutvikling pågår.

En god brukeropplevelse er viktig for prosjektet, både for «forvaltningsløsningen» som hovedsakelig er en «desktop»-løsning og ikke minst for feltløsningene som skal implementeres som egne applikasjoner. Feltløsningene skal benyttes på pad og mobil under krevende forhold ved inspeksjoner i tunneler. Frontend-teknologien baserer seg på React.

Teamet må ha god kjennskap til krav og løsninger knyttet til universell utforming, og ta eierskap til at skisserte løsninger implementeres slik at nødvendige krav tilfredsstilles på rett nivå.

Løsningen skal ha grensesnitt mot flere interne og eksterne tjenester hovedsakelig over REST-grensesnitt, og Oracle benyttes som database.

Prosjektet benytter seg av Slack for internkommunikasjon i tillegg til videokonferanser, Wiki og JIRA. Kildekoden vår håndteres i Bitbucket.

Det legges vekt på en god teamsammensetning med medlemmer som har gode samarbeidsevner, er kreative og løsningsorienterte og som utfyller hverandre faglig. Det forventes at minst ett av medlemmene vil tre naturlig inn i en rolle som TechLead/Scrummaster.

Arbeidsoppgaver:
– Utføre systemutviklingsoppgaver.
– Delta aktivt med å underbygge smidige prosjektprosesser.
– Delta i arbeid med krav- og behovsspesifisering.

Krav til kompetanse

Minimumskrav:
– Generell god kompetanse på Java- og frontendutvikling

Høy viktighet:
– Kompetanse og erfaring fra frontend-utvikling og spesielt med React.
– Kompetanse og erfaring fra deploy i kontinuerlige leveranser.
– Erfaring med smidig prosjektgjennomføring og tverrfaglige team.
– Kompetanse og erfaring med universell utforming.

Viktig:
– Kompetanse og erfaring med universell utforming.
– Kompetanse og erfaring med integrasjons- og enhetstesting.
– Kompetanse på databasemodellering
– Erfaring med Bitbucket, JIRA og Slack
– Erfaring med OpenShift.
– Erfaring med drift av systemer som er under utvikling

Kunden søker konsulent(er) som har
– Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
– God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
– Erfaring fra store/komplekse utviklingsprosjekter er en fordel
– Erfaring fra prosjekter hos Statens Vegvesen vil være en fordel

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: