fbpx

Statens vegvesen skal anskaffe og implementere nytt system for økonomistyring i vegprosjekter for å sikre god støtte til å styre kost i gjennomføring av plan-, bygge- og drifts/vedlikeholdsprosjekter. Systemet skal gjøre det enklere for SVV ´s prosjektledere, planleggingsledere, prosjekteringsledere, byggeledere og grunnervervsledere å få god kontroll på økonomistyring i alle veiprosjekter.

Bistanden går ut på utvikling av integrasjoner mellom ny skybasert løsning for økonomistyring i vegprosjekter og øvrige systemer.

Integrasjonene vil i hovedsak være mellom ekstern skyleverandør og Oracle databaser. Det vil også kunne være behov for andre integrasjoner. Integrasjoner vil bli basert på Camel (rammeverket) og med en køteknologi (ActiveMQ).

Arbeidsoppgaver:
– Utvikling av integrasjoner
– Database
– REST
– Active MQ
– JMS
– SFTP
– Kø spesifisering/implementering

Krav til kompetanse

Høy viktighet:
– Jira for arbeid med produktkø
– Bitbucket (for kode)
– Artefactory (Artefakter)
– Utvikler
– Tomcat
– Java (utvikling/programmering av tjenester)
– Camel
– Integrasjon via REST/webservices
– ActiveMQ

Kunnskap om:
– Oracle Service Bus (for migrering av gjeldende integrasjoner)
– Oracle DB

Kunden søker konsulent(er) som har
– ha god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
– ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: