Utvikler i java integrasjoner søkes for oppdrag i Oslo! 10 mnd.+


Statens vegvesen skal anskaffe og implementere nytt system for økonomistyring i vegprosjekter for å sikre god støtte til å styre kost i gjennomføring av plan-, bygge- og drifts/vedlikeholdsprosjekter. Systemet skal gjøre det enklere for SVV ´s prosjektledere, planleggingsledere, prosjekteringsledere, byggeledere og grunnervervsledere å få god kontroll på økonomistyring i alle veiprosjekter.

Bistanden går ut på utvikling av integrasjoner mellom ny skybasert løsning for økonomistyring i vegprosjekter og øvrige systemer.

Integrasjonene vil i hovedsak være mellom ekstern skyleverandør og Oracle databaser. Det vil også kunne være behov for andre integrasjoner. Integrasjoner vil bli basert på Camel (rammeverket) og med en køteknologi (ActiveMQ).

Arbeidsoppgaver:
– Utvikling av integrasjoner
– Database
– REST
– Active MQ
– JMS
– SFTP
– Kø spesifisering/implementering

Krav til kompetanse

Høy viktighet:
– Jira for arbeid med produktkø
– Bitbucket (for kode)
– Artefactory (Artefakter)
– Utvikler
– Tomcat
– Java (utvikling/programmering av tjenester)
– Camel
– Integrasjon via REST/webservices
– ActiveMQ

Kunnskap om:
– Oracle Service Bus (for migrering av gjeldende integrasjoner)
– Oracle DB

Kunden søker konsulent(er) som har
– ha god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
– ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

Start: 05. august (noe fleksibilitet)
Varighet:10 mnd.+ opsjon på forlengelse
Lokasjon: Oslo

Send oss følgende på Johan@norway-consulting.no:
– Din CV (helst i Word)
– Når du tidligst kan begynne
– Din timepris

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV