Javautviklere søkes for oppdrag i Oslo! 1 år+


NAV søker javautviklere for spennende oppdrag i Oslo. De ønsker opptil 6 utviklere, både konsulenter, seniorkonsulenter og sjefskonsulenter/spesialister. Kategoriene er som følger:

Konsulent
2-5 års relevant erfaring innen det aktuelle kompetanseområdet.

Seniorkonsulent
Minimum 5 års relevant erfaring fra IT systemutvikling/-forvaltning og 2-5 års erfaring fra det aktuelle kompetanseområdet.

Sjefskonsulent /spesialist
Minimum 8 års erfaring fra IT systemutvikling/-forvaltning og minimum 5 års erfaring innen det aktuelle kompetanseområdet og som holder et spesielt høyt faglig nivå.

Krav til kompetanse:
– Erfaring med mikrotjenester og mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med Kubernetes-plattform
– Erfaring fra DevOps, kontinuerlige leveranser
– Erfaring med testautomatisering
– Erfaring fra nettskyplattformer (AWS, GCP og/eller Azure.)
– Erfaring fra hendelsesstyrt arkitektur
– Erfaring fra parprogrammering, og å løfte andre utviklere gjennom aktiv veiledning og kompetansedeling.
– Erfaring fra ytelsesoptimalisering i store systemer med mange integrasjonspunkter og avhengigheter
– Oppdatert på trender innenfor utvikling og teknologi
– Javautvikler, back-end, fullstack
– Erfaring fra å holde faglige presentasjoner for teamet og andre aktører internt og eksternt på alle nivåer.
– Erfaring fra rammeverk og arkitektur for autogenerert dokumentasjon
– Kunnskap om standarder, krav og felleskomponenter for offentlig sektor
– Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam

Start: 1. juli eller så nærme denne datoen som mulig
Varighet: 01.08.2020 + 12 mnd. opsjon om forlengelse
Lokasjon: Oslo

Er dette noe for deg?

Send oss følgende på Johan@norway-consulting.no:
– Din CV (helst i Word)
– Når du tidligst kan begynne
– Din timepris

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV