Ønsker du jobbe som javautvikler for NAV på helseprosjekter?


Hei!
For NAV har vi følgende 2 muligheter for javautviklere. Tips gjerne om du kjenner noen.

NAV søker følgende ressurser til å inngå i nye og eksisterende team i produktområde Helse.

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team

– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

– Det er en fordel med erfaring fra utvikling av dialogbaserte tjenestetilbud og service på nett

Rolle A: Fullstack utvikler

Antall: 3-4 fulltidsressurser

Krav til kompetanse:
• Erfaring fra utvikling av komplekse systemløsninger
• React.js
• Redux (Redux Saga er ønskelig)
• NPM
• Webpack
• Erfaring fra javabasert backendutvikling
• Maven/Gradle
• Java/Kotlin

Ønsket kompetanse:
• Utvikler, fullstack
• Dokumentert prosjekterfaring med utvikling av REST-APIer
• Erfaring fra javascriptbasert frontendutvikling
• Dokumentert erfaring med universell utforming
• Erfaring / interesse for og kompetanse på DevOps/automatisering/kontinuerlige leveranser
• Jenkins/CircleCi
• Teknologi/ Verktøy: GitHub, Kibana, Grafana, Sonar, Git
• Spring og Spring Boot
• Kafka
• Ktor
• Kotlin coroutines

Rolle B: Backend utvikler

Antall: 2-3 fulltidsressurser

Krav til kompetanse:
• Erfaring fra utvikling av komplekse systemløsninger
• Erfaring fra javabasert backendutvikling
• Maven/Gradle
• Java/Kotlin
• Spring og Spring Boot

Ønsket kompetanse:
• Utvikler, backend
• Dokumentert prosjekterfaring med utvikling av REST-APIer
• Erfaring / interesse for og kompetanse på DevOps/automatisering/kontinuerlige leveranser
• Jenkins/CircleCi
• Teknologi/ Verktøy: GitHub, Kibana, Grafana, Sonar, Git
• Kafka
• Ktor
• Kotlin coroutines

1. Periode for Bestillingen
Oppstart 15.08.2019, men noe fleksibilitet kan være aktuelt. Bestillingen har varighet til 31.12.2019. Oppdragsgiver har, som opsjon, mulighet til å forlenge bestillingen med inntil 12 måneder.
Omfang: Inntil 100% pr. tilbudt ressurs.

Arbeidslokasjon: Sannergata 2, Oslo

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på Johan@norway-consulting.no:
– Din CV (helst i Word)
– Når du tidligst kan begynne
– Din timepris

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV