fbpx

For Statens Vegvesen søker vi følgende profil.

Bakgrunnen for denne minikonkurransen er Statens vegvesens behov for utviklere til prosjektet VTS 2020.

Om Vegtrafikksentralene i Norge:

Vegtrafikksentralen skal proaktivt bidra til et trafikksikkert og framkommelig vegnett ved å veilede og informere trafikanter, gjennom styring og overvåkning av veg og trafikk. Vegtrafikksentralen skal være en selvfølgelig og pålitelig kilde til veg- og trafikantinformasjon.
Statens vegvesen er delt inn i 5 regioner, og hver region har sin vegtrafikksentral (VTS).

Om prosjektet VTS 2020:

For å videreutvikle VTS-enhetenes evne til å utføre oppgaver for framtiden, er det etablert et prosjekt med fokus på samordning, slik at enhetene framstår som en nasjonal VTS-tjeneste med regional organisering.
Arbeidet skal resultere i
– bedre samordning
– redusert sårbarhet samt
– økt kvalitet og effektivitet på VTS-tjenesten.

Det skal etableres nasjonale spesifikasjoner, prosedyrer og felles brukerflate som støtter trafikkoperatørenes håndtering av hendelser med iverksetting av tiltak i hele verdikjeden.

Utviklingen av løsningen gjøres i samarbeid med Trafikverket (TRV) i Sverige. Partene utvikler hver sine deler av løsningen og gir hverandre tilgang til utviklet kode, spesifikasjoner og testtilfeller. I tillegg skal det gjøres nasjonale tilpasninger.

1.2 Kort beskrivelse av bistanden og Kundens behov
Prosjekt VTS 2020 har behov for utviklingsbistand med spesiell kompetanse innen Microsoft .Net.
Vi etterspør en (1) utvikler til prosjektet.

Arbeidsoppgaver:
Utføre systemutviklingsoppgaver både på server- og klient-side.

I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre relaterte aktiviteter, som arkitektur- og designarbeid.

Minimumskrav:
Obligatoriske

Utdannelse på høyskolenivå (bachelor) eller høyere innenfor IKT
Minimum 10 års erfaring som .Net utvikler.

Dokumentert kompetanse og erfaring som utvikler innen:

Obligatorisk:
– Asynkron arkitektur
– C# i .NET
– SQL, MS SQL Server
– ADO.NET
– MS Visual Studio

Høy viktighet:
– Windows klientutvikling
– XAML/ WPF (Windows Presentation Foundation)
– Caliburn.Micro (MVVM)

Høy viktighet:
– Kartløsninger
– GeoServer
– ArcGis; primært klient-SDK
– Carmenta Server og SDK
– OGC (WMS/WMTS, CSW, WFS)

Høy viktighet:
– Miljø
– Microsoft Windows (7/ 8/ 10)
– Microsoft Windows Server (2012/ 2016)
– Team Foundation Server og GIT
– Jenkins
– Octopus Deploy
– ProGet

Høy viktighet:
– Integrasjoner og mellomvare – NserviceBus/ Rabbit MQ (AMQP) – WCF (Windows Communication Foundation)
– Web Services
– XML, WS*, etc
– JSON, WSDL/XSD/ XML, etc

Viktig:
– Meldingsbasert arkitektur – inkludert bruk av Message Broker – Design og designmønstre – Unifyed Modelling Language (UML 2) – Microservices (MSA) – Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Viktig:
– Kodeanalyse og kodekvalitet
a. Sonarqube
– Dapper (Data mapping)
– Log4Net

Viktig:
– Dependency Injection/ Inversion of Control
– Autofac

Viktig:
– Sikkerhet og sikkerhetsprotokoller
a. Microsoft AD/ ADFS

Kunden søker konsulent(er) som har
– Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
– God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
– Erfaring fra store/komplekse utviklingsprosjekter er en fordel

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: