fbpx

For NAV søker vi følgende designer-profil:

Mål og hensikt
For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Familie. Bestillingen har et omfang på 1-2 fulltidsressurser. Det er ønskelig å få inn en senior person med tung og relevant erfaring da vi trenger å forsterke miljøet vårt med designere som raskt kan komme i gang og produsere med høy kvalitet, og sette seg inn i komplekse domener med mange aktører langs verdikjede og regelverk. Tilbudt ressurs skal inngå i nyopprettet team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av Opsjoner på Familieområdet i Modernisering av IKT i NAV – prosjekt 3. Team Familie har som mål å erstatte Kontantstøtte, Barnetrygd og Enslig Forsørger som i dag ligger i Infotrygd. I løpet av engasjementsperiode er det mulighet for utvidelse av ansvarsområder og mandat til teamet som da blir i tråd med NAVs prioriteringer og strategiske mål.
Alle ressurser fra Leverandøren som skal utføre arbeid under Kontrakten vil være under Kundens ledelse. Leverandørens ressurser kan omdisponeres til andre utviklingsteam enn det som avtales initielt dersom Kunden har behov for endring av sammensetning av utviklings-team i Avropets varighet.
Slik omdisponering skal skje i dialog mellom Kunde og Leverandør for å finne løsninger som er best mulig for Kunden på kort og lang sikt.
Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Rolle: Designer
Antall: 1-2
Krav til kompetanse: Minst 5 års erfaring fra roller som tjenestedesginer og interaksjonsdesginer i agile, tverrfaglige miljøer, produktutviklingsteam, og kontinuerlig leveranser.
Skal være i stand til å konsekvensvurdere løsningsdesign, foreslå teststrategi fra case til case avhengig av type funksjonalitet, og gjennomføre tiltak for å ivareta funksjonalitet.
Skal ha god kompetanse og erfaring fra å planlegge og gjennomføre og evaluere brukertester.
Skal ha vært med på designe interne flater/ekspertsystemer, som saksbehandlingssystemer, logistikksystemer, arkivsystemer, finanssystemer, kontrollsystemer o.l.
Skal ha erfaring fra universell utforming og responsiv design.
Skal også ha erfaring fra å designe app-er, og skal ha erfaring med personifisert innhold.
Skal ha erfaring med personvern og konsekvensvurdring.
Skal ha erfaring fra å utforme støttemateriell og opplærings-materiell, og innebygd opplæring i applikasjonsdesign.
Skal ha erfaring med bruk av analyseverktøy for å følge med på verdiskapning
Skal ha erfaring fra data-driven development, og google sprint, brukerreiser, og UX-ferdigheter skal være av høy moderne kvalitet.

Ønskede kompetanser:
Personlige egenskaper:
– Brobygger mellom funksjonelle/forretning og teknologer
– Brenner for designfaget (UX og tjenestedesign)
– Opptatt av kvalitet, og forstår NAVs rolle i samfunnet
– Lagspiller
– Nytenkende
– Åpen
– Løsningsorientert
– Proaktiv
– Flink til å inkludere andre og skape trygghet i tverrfaglig miljø
– Tilpasningsdyktig og komfortabel med ikke predefinerte roller og en varierende hverdag
– Blid og positiv, og bidrar til kompetansedelings-kultur i teamet
– Tåler høyt tempo og forstår viktighet av god fremdrift i utviklingen
– Pliktoppfyllende og ansvarsfull

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: