fbpx

Oppdrag: Funksjonell behovsanalyse/prosessledelse i offentlig sektor! 12 mnd. +, Oslo

Kunne dette vært noe for deg eller evt. noen du kjenner?

For NAV søker vi noen med kompetanse innen behovsanalyse og prosessledelse relatert til utvikling av produkter i offentlig sektor. 1-3 ressurser søkes.

Mål og hensikt
For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Sykdom i familien og Produktteam foreldrepenger. Bestillingen har et omfang på 1-3 fulltidsressurser.
Det er ønskelig med seniornivå fordi tunge analyser skal gjennomføres hvor det er viktig å hurtig skape konsensus i teamet. I tillegg skal en velfungerende tverrfaglig teamkultur etableres. Tilbudte ressurser skal inngå i Team Sykdom i familien som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold i Modernisering av IKT i NAV – prosjekt 3 eller i Produktteam Foreldrepenger i NAV Familie og Pensjon. Team Sykdom i familien har som mål å erstatte Pleiepenger sykt barn, Pleiepenger nærstående, Omsorgsdager og Opplæringspenger som i dag behandles i Infotrygd. Produktteam Foreldrepenger skal videreutvikle den nye vedtaks-løsningen som benyttes på Engangsstønad, Foreldrepenger og Svangerskapspenger.
Funksjonelle områder som ressursene kan bli prioritert til å jobbe med, kan være av stor variasjon, alt av konvertering og migreringsnære oppgaver, til personifisering av våre nye tjenester, til automatisering av komplekse regler for å oppnå effektivisering og etterlevelse i nye løsninger. Når mulige kandidater vurderes kommer vi til å vurdere en helhet der vi ser at vi får bra spredning og ikke helt homogen dekning av kompetanse.

Generelle krav til rollene:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team.
– Erfaring med å drive analysearbeid, gjennomføre workshops og få opp beslutningsgrunnlag.
– Være god sparringpartner til produkteier.
– Domenekunnskap.
Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
– Vedtaksbehandling/Saksbehandling
– Regelverksutvikling
– Integrasjon og sikkerhet
– Brukerdialog

Krav til kompetanse:
– Smidig gjennomføring
– Erfaring med å drive analysearbeid
-Gjennomføre workshops
– Få opp gode beslutningsgrunnlag og tvinge gjennom beslutninger
– Være god sparringpartner til produkteier
– Domenekunnskap.
Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
– Saksbehandling
– Regelverksutvikling
– Brukerdialog

Ønsket kompetanse:
– Erfaring fra å holde faglige presentasjoner for teamet og andre aktører internt og eksternt på alle nivåer.
– Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam
– Seniorprofil

Krav til personlige egenskaper:
– Lagspiller
– Driver
– Nytenkende
– Proaktiv og løsningsorientert
– Tar initiativ og har høy gjennomføringskraft
– Flink til å inkludere andre og skape trygghet i tverrfaglig miljø
– Tilpasningsdyktig og komfortabel med ikke-definerte roller
– Tåler høyt tempo
– Pliktoppfyllende og ansvarsfull

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: