Frontend-/fullstack-utvikler, React/Redux, søkes for langvarig oppdrag i offentlig sektor! 2020


Hei! For offentlig organisasjon søker vi følgende frontend-/fullstack-utvikler.

Det er snakk om nyutvikling og/eller videreutvikling, og vedlikehold i Pensjons-området, og bli en del av Team Pensjon.

Kompetansekrav:
– Frontend/fullstack utvikler
– Erfaring med utvikling av webbaserte brukergrense-snitt basert på JavaScript, HTML5 og W3C-standarder.
– Erfaring med bruk av klientside-rammeverk (for eksempel. React/Redux/ Redux-Saga).

Ønskede kompetanser (en god bonus):
– En fordel med erfaring fra systemutvikling i Java 8 eller nyere.
– En fordel om konsulenten har erfaring med standarder for universell utforming av løsninger (WCAG 2.x, ATAG og WAI-ARIA).
– Erfaringer med plattformer som f.eks. Kubernetes, Docker eller lignende.
– Erfaring med web-services/ hendelser.
– Erfaring fra SAML, OpenID Connect (OIDC), ABAC, OWASP eller tilsvarende.
– Erfaring med integrasjon og tjenesteutvikling/ API-utvikling.
– Erfaring med hendelses-orientert arkitektur.
– Erfaring med mikro-tjenester.
– En fordel med erfaring med rammeverk/ teknologi som f.eks. JavaEE-CDI, JAX-RS, JAX-WS og Apache CXF, XML.
– Erfaring med testdrevet utvikling.
– Erfaring med testverktøy som Junit, Mocha, eller tilsvarende.
– Erfaring med test- automatisering.
– En fordel med kunnskap om bruk av maskerte testdata og syntetiske testdata for å tilfreds-stille krav i henhold til Personvern-forordningen (GDPR).

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog.

Oppstart 02.01.2020 (men starttidspunktet kan diskuteres). Bestillingen har varighet til 31.12.2020. Oppdragsgiver har, som opsjon, mulighet til å forlenge bestillingen med inntil 12 måneder.
Omfang: Inntil 100% pr. tilbudte ressurs.
Språk: Skandinavisk
Arbeidslokasjon: Sannergata 2, Oslo
Søknadsfrist: 14.nov

Send oss følgende på Johan@norway-consulting.no:
– Din CV (helst i Word)
– Når du tidligst kan begynne
– Din timepris

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV