fbpx

Frontend-/fullstack-utvikler, React/Redux, søkes for langvarig oppdrag i offentlig sektor! 2020

For offentlig organisasjon søker vi følgende frontend-/fullstack-utvikler.

Det er snakk om nyutvikling og/eller videreutvikling, og vedlikehold i Pensjons-området, og bli en del av Team Pensjon.

Kompetansekrav:
– Frontend/fullstack utvikler
– Erfaring med utvikling av webbaserte brukergrense-snitt basert på JavaScript, HTML5 og W3C-standarder.
– Erfaring med bruk av klientside-rammeverk (for eksempel. React/Redux/ Redux-Saga).

Ønskede kompetanser (en god bonus):
– En fordel med erfaring fra systemutvikling i Java 8 eller nyere.
– En fordel om konsulenten har erfaring med standarder for universell utforming av løsninger (WCAG 2.x, ATAG og WAI-ARIA).
– Erfaringer med plattformer som f.eks. Kubernetes, Docker eller lignende.
– Erfaring med web-services/ hendelser.
– Erfaring fra SAML, OpenID Connect (OIDC), ABAC, OWASP eller tilsvarende.
– Erfaring med integrasjon og tjenesteutvikling/ API-utvikling.
– Erfaring med hendelses-orientert arkitektur.
– Erfaring med mikro-tjenester.
– En fordel med erfaring med rammeverk/ teknologi som f.eks. JavaEE-CDI, JAX-RS, JAX-WS og Apache CXF, XML.
– Erfaring med testdrevet utvikling.
– Erfaring med testverktøy som Junit, Mocha, eller tilsvarende.
– Erfaring med test- automatisering.
– En fordel med kunnskap om bruk av maskerte testdata og syntetiske testdata for å tilfreds-stille krav i henhold til Personvern-forordningen (GDPR).

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: