Klar for nytt oppdrag fra 2. jan? Javautvikler søkes for oppdrag i offentlig sektor, 2020

Hei!

For offentlig organisasjon søker vi følgende en backend/fullstack utvikler med kompetanse innen java.

Det er snakk om nyutvikling og/eller videreutvikling, og vedlikehold i Pensjons-området, og bli en del av Team Pensjon.

Kompetansekrav:
– Backend/Fullstack utvikler
– Erfaring fra systemutvikling i Java 8 eller nyere.
– Erfaring med å ivareta ikke-funksjonelle krav for å sikre at løsninger får riktige kvalitetsegenskaper og blir robuste.
– Erfaring med rammeverk/ teknologi som f.eks. JavaEE-CDI, JAX-RS og JAX-WS og Apache CXF, JMS eller XML

Ønskede kompetanser (en god bonus):
– Erfaring med testverktøy som Junit, Mocha, eller tilsvarende.
– En fordel med erfaring med synkrone og asynkrone integrasjons-mønstre som REST, SOAP, Kafka, MQ, eller tilsvarende.
– Erfaringer med plattformer som for eksempel Kubernetes, Docker, WAS og lignende
– Erfaring med tjeneste- og hendelsesorientert arkitektur.
– En fordel med erfaring fra applikasjonsutvikling i andre språk enn Java.
– En fordel med erfaring med mikrotjenester.
– Erfaring med testdrevet utvikling.
– En fordel med kunnskap om bruk av maskerte testdata og syntetiske testdata for å tilfreds-stille krav i henhold til Personvernforordningen (GDPR).
– En fordel med erfaring fra, Flyway, Oracle Data Modeler, JPA/Hibernate mapping eller tilsv.
– En fordel med erfaring fra PostgreSQL
– En fordel med erfaring med bruk av OIDC og OAuth access token og tilhørende standarder
– En fordel med erfaring fra SAML, OpenID Connect (OIDC), ABAC, OpenAM, OWASP og AppScan, eller tilsvarende.
– Erfaring med bruk av rammeverk som for eksempel Spring, Spring Batch, Apache Camel, Hibernate og Maven.

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog.

Oppstart 02.01.2020 (men starttidspunktet kan diskuteres). Bestillingen har varighet til 31.12.2020. Oppdragsgiver har, som opsjon, mulighet til å forlenge bestillingen med inntil 12 måneder.
Omfang: Inntil 100% pr. tilbudte ressurs.
Språk: Norsk (Skandinavisk)
Lokasjon: Oslo
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 13.11.19

Send oss følgende på Johan@norway-consulting.no:
– Din CV (helst i Word)
– Når du tidligst kan begynne
– Din timepris

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV