fbpx

Vi søker 3 senior .Net-utviklere, som har erfaring med Azure, Angular, SQL og Visual Studio. Dette er for et langvarig oppdrag i Trondheim, på 1 år + 1 år forlengelse.

Kunden er et statsforetak som eies av et større holdingselskap. Kunden har fått i oppdrag av moderselskapet å levere administrative tjenester innen IKT, anskaffelser og arkiv til virksomheter i den sentrale helseforvaltningen. Tjenestene er organisert i tjenestesenteret til kunden, som ble opprettet 01.01.2017. Formålet er effektivisering og utvikling av mer solide fagmiljøer. Seksjon for anskaffelser skal gjennomføre gode anskaffelsesprosesser på vegne av virksomhetene, herunder etablere avtaler som dekker virksomhetens behov.

De tre dedikerte ressursene som har faste arbeidsdager i Trondheim, og skal styrke avdelingens arbeid med mottaksutvikling. De aktuelle ressursene vil inngå i avdelingens mottaksteam og skal bidra til løsninger for prosjekter som pakkeforløp, KPR‐utvikling, Bedre data inn samt mottak av radiologi og stråledata.

Eksempler på oppgaver vil være:
– Kommunikasjonsklient med grensesnitt
– Utvikling av virksomhetsregister med grensesnitt
– Grensesnitt til Felles kodeverk
– Løsninger for validering av data
– Løsning for tilbakemelding til rapporterende enheter og systemleverandører
– Løsninger for berikelse av mottatte data

Krav til kompetanse:
– Inngående kjennskap til .net
– Erfaring med Angular, Azure, SQL og Visual studio
– Erfaring med behandling/indeksering av store datamengder

Ønsket kompetanse:
– Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikring
– Erfaring med meldingsutveksling og informasjonsutveksling i helsesektoren

Rolle: Utvikler
Kompetansekrav:
– Azure, Angular, SQL og Visual Studio
– Erfaring med .Net
– Senior

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: