fbpx

For et oppdrag i utdanningssektoren søker vi en erfaren og dyktig testleder til å bistå med implementasjonen av en eksamensløsning.

Kunden gjennomfører en rekke prosjekter knyttet til forbedring, effektivisering, og digitalisering av virksomheten. Gjennomføring av eksamen er en viktig arbeidsprosess i en utdanningsinstitusjon. De har som målsetning at flesteparten av eksamener skal gjennomføres digitalt. De har i dag en egenutviklet løsning for digital eksamen som nå skal byttes ut til fordel for en standard løsning som brukes av en rekke andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Oppdraget er knyttet til innføring av den nye løsningen.

Oppdraget krever en profesjonell testleder med bred erfaring for et langsiktig oppdrag. Hovedoppgavene er utvikling av teststrategi og utvikling av testplan for hele testløpet med implementering av den nye standardløsningen i Kundens virksomhetsarkitektur. Videre må det gjøres et betydelig arbeid med å utarbeide test-caser, sikre tilgjengelighet til testdata og testressurser, spesielt for funksjonell testing med fokus på forretningsmessig verifisering av ny integrasjonsløsning. Testleder skal også bistå i planlegging, beskrivelse av testscenarioer og akseptansekriterier i forbindelse med ytelsestesting (basert på forretningsmessige krav) og eventuelt bidra selve testgjennomføringen.

Konsulenten må ha en seniorprofil med minimum 10 års relevant arbeidserfaring. All erfaringen må ikke være som testleder. Relevant erfaring som tester, utvikler eller prosjektleder kan regnes med. Kandidaten må minimum ha 3 års erfaring som profesjonell testleder. Det er et krav at konsulenten kan vise til bred erfaring med utvikling av teststrategi, testplanlegging, utforming av testcase og gjennomføring av testløp. Det er et krav at kandidaten har god forståelse for ytelsestesting i komplekse løsninger. Konsulenten bør være selvgående, initiativrik og løsningsorientert, samt kunne samarbeide godt med prosjektleder og nøkkelpersoner i prosjektet. Gjerne erfaring med DevOps som testverktøy, men det er ikke et krav.

Rolle: Testleder
Kompetansekrav:
– Erfaring som tester, utvikler, prosjektleder
– Minst 3 års erfaring som testleder
– Erfaring med langsiktige oppdrag

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: