fbpx

For Norsk Helsenett søker vi en erfaren nettverksingeniør til Trondheim eller Tromsø!

Vi søker en senior nettverksingeniør til oppdrag i Norsk Helsenett.
Norsk Helsenett har bygd et nasjonalt transportnett for helsesektoren. Dette nettet skal ha 100 % oppetid. Nettet dekker i dag alle sykehus i de tre helseregionene i nord, midt og vest i tillegg noen sentrale punkter på østlandet. I tillegg er andre større kunder direkte tilknyttet stamnettet.
NHN skal nå gå videre med å bygge stamnett til helseregion Sør-Øst. Prosjektet skal oppnå høyere kvalitet og lavere kostnad for helsesektoren og vil i størrelse gi en dobling av nettet vi har i dag.

Stillingen inngår som nøkkelressurs i Prosjekt “Stamnett til HSØ – Gjennomføring”. Følgende er det som stillingen innebærer:
• Samarbeid med øvrige deltakere i prosjektgruppen
• Selvstendig ansvar for deloppgaver og skal kunne ta designansvar for deler av infrastrukturen.
• Utvikling av nye sikkerhetsløsninger for kryptering av trafikk i stamnett
• Delta i planlegging, design og utrulling av stamnett på fysisk, logisk og optisk nivå
• Konfigurering, installasjon og test av nettverksutstyr
• Utarbeide kravspesifikasjoner og teknisk dokumentasjon inkludert design- og installasjonsdokumentasjon
• Oppfølging av kunder og leverandører

Konsulenten skal inngå i et faglig tungt miljø med ansvar for å bygge et service provider-nett med veldig høye krav til oppetid og tilgjengelighet. Konsulenten skal være en seniorressurs med evne til å jobbe selvstendig og utarbeide fullverdige design og utrullingsplaner.

Rolle: Senior utvikler
Kompetansekrav:
– Relevant utdannelse eller dokumentert erfaring med nettdrift, nettverksdesign, arkitektur
– Praktisk erfaring med installasjonsarbeid og test av nettverkskomponenter og nettverk.
– Erfaring med kypteringsteknologi (DMVPN, FlexVPN, SD-WAN, MacSec)
– Erfaring fra større enterprise-miljøer

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: