Vi søker en erfaren prosjektleder til konsulentoppdrag for IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) i Oslo.


Heisann!

Vi søker en erfaren prosjektleder til konsulentoppdrag for IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet).

IMDi har behov for å engasjere en prosjektleder til å lede et team som skal dekke fagområdene prosjektledelse og datavarehusutvikling, med bred erfaring fra etablering av datavarehus og «business intelligence»-løsninger.

Hensikten med prosjektet er å øke tilgjengeligheten til IMDis data, få økt kunnskap om egne data og potensialet som ligger i disse, i tillegg til økt kompetanse på bruk av dataene i praktisk arbeid på saksbehandler- og ledernivå. Dette skal bidra til bedre måloppnåelse for IMDi ved å gi både økt kvalitet på arbeidet, og gjøre at arbeidet går raskere.

Oppgaver:
– Lede prosjektet i planlegging, gjennomføring og avslutningsfasen
– Lede prosjektet i henhold til krav til prosjektledelse (basert på Prosjektveiviseren) fra IMDis prosjektkontor.
– Utvikle datavarehuset.
– Engasjere fagseksjonene tett i arbeidet, og ha kontinuerlig kompetanseoverføring gjennom prosjektet for å sette IMDi i stand til å drifte og videreutvikle med egne ressurser.
– Utarbeide nødvendig arkitektur-, krav-, system- og brukerdokumentasjon.
– Samarbeide tett med prosjekteier og utviklingssjef.
– Rapportere prosjektstatus (tid, kost, kvalitet) ihht. retningslinjer satt av prosjektkontor (PMO).
– Delta i IMDis forum for prosjektledelse for å dele erfaringer med andre prosjektledere.

Rolle: Prosjektleder

Krav til kompetanse/erfaring
* Dokumentert erfaring fra datavarehusprosjekt hvor informasjons- og presentasjonslaget var en del. * Erfaring med etablering av datavarehus og analyseverktøy, inkludert bygging av datastrukturer og design av statistikker. * Gjerne erfaring med ulike presentasjonsverktøy (PowerBI, Qlik, Tableau etc.) * Gode evner til planlegging og gjennomføring (gjerne med bruk av Difis Prosjektveiviser). * Evne til å lede tverrfaglig prosjektgruppe, og prioritere oppgaver. * Være strukturert og effektiv. * Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. * Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning. * Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 03.02.2020
Søknadsfrist: 13.01.2020
Varighet: Til 01.11.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV