fbpx

Vi søker flere datavarehus- utviklere til konsulentoppdrag for IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) i Oslo!

Vi søker flere datavarehus- utviklere til konsulentoppdrag for IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet).

IMDi har behov for å engasjere et team som skal dekke fagområdet datavarehusutvikling, med bred erfaring fra etablering av datavarehus og «business intelligence»-løsninger.

Hensikten med prosjektet er å øke tilgjengeligheten til IMDis data, få økt kunnskap om egne data og potensialet som ligger i disse, i tillegg til økt kompetanse på bruk av dataene i praktisk arbeid på saksbehandler- og ledernivå. Dette skal bidra til bedre måloppnåelse for IMDi ved å gi både økt kvalitet på arbeidet, og gjøre at arbeidet går raskere.

Arbeidsoppgaver:
* Ansvar for utvikling, test og innføring i samarbeid med IMDis fagavdeling og det øvrige digitaliseringsfaglige miljøet i IMDi, herunder IMDis arkitektressurser. * Utarbeide datavarehusarkitektur og etablere/utvikle løsningen i samarbeid med interne ressurser. * Utvikle et statistikkområde; dvs. prosessen fra datainnhenting, via datavarehuset til statistikk og rapporter.

Rolle: Datavarehus- utvikler

Krav til kompetanse/erfaring
* Dokumentert erfaring fra datavarehusprosjekt hvor informasjons- og presentasjonslaget var en del. * Erfaring med etablering av datavarehus og analyseverktøy, inkludert bygging av datastrukturer og design av statistikker. * Gjerne erfaring med ulike presentasjonsverktøy (PowerBI, Qlik, Tableau etc.) * Gode evner til planlegging og gjennomføring (gjerne med bruk av Difis Prosjektveiviser). * Evne til å lede tverrfaglig prosjektgruppe, og prioritere oppgaver. * Være strukturert og effektiv. * Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. * Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning. * Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: