fbpx

Vi søker Java-utviklere og Front-end-utviklere til Skatteetaten.

Bakgrunn for oppdraget:

Folkeregisteret utgjør en svært viktig del av samfunnets infrastruktur og har bidratt til store effektiviseringsgevinster for hele det norske samfunn. Registeret er sentralt i offentlig personrelatert saksbehandling og planlegging, men også for store deler av privat sektor er Folkeregisteret en nødvendig informasjonskilde for å utføre lovpålagte oppgaver.

Dagens folkeregister krever forbedringer på en rekke områder. Nye behov og muligheter som følge av samfunns- og teknologiutviklingen, og en økende endringstakt, tilsier grunnleggende endringer. Prosjektets overordnede hensikt er å etablere et nytt velfungerende IT-system for forvaltning av folkeregistermyndighetens ansvar og oppgaver, implementere nye tilhørende forretningsprosesser og arbeidsrutiner, og sikre den praktiske bruken og forståelsen av revidert lov om folkeregistrering.

Skatteetaten har etablert et prosjekt som skal gjennomføre moderniseringen av Folkeregisteret i perioden 2016-2020. Prosjektet er et av Skatteetatens viktigste prosjekter og er finansiert med øremerkede midler fra Stortinget.

Omfang:

Prosjektet er godt i gang med utviklingen og har per dette tidspunkt fem utviklingsteam. Vi etterspør to til tre utviklere som kan være med i videre utvikling av de moderniserte løsningene. Vi har behov for både back-end- og front-end-kompetanse, og både erfarne seniorutviklere og juniorutviklere med høy læringsevne er aktuelle.

Arbeidsform vil være basert på smidig utvikling, iht. etatens metodeverk, FSUM, hvor konsulentene vil inngå i tverrfaglige utviklingsteam. Arbeidsoppgavene vil være standard utviklingsoppgaver, eksempelvis:

* Utvikling av mikrotjenestekomponenter basert på Java.

* Utvikling av brukergrensesnitt i JavaScript (React, Redux, Node, mm)

* Testdrevet utvikling – enhetstest, system, integrasjonstest, drift og ytelsestester

* Bidra til å sikre at kvalitet bygges i hele utviklingsprosessen, slik at løsningen til enhver tid er klar til produksjon og løpende overgang til forvaltning

I tillegg forventes konsulentene å delta og bidra inn i fagmiljøet for smidig Javautvikling i Skatteetaten. Dette kan være ved gjennomgang av egen kode, grensesnitt, presentasjon av metoder og rammeverk innenfor eget eller overfor andre prosjekt.

Rolle: Java/frontend- utvikler

Ønskelig kompetanse:

– Erfaring fra liknende Java-baserte systemutviklingsprosjekter som benytter smidig utviklingsmetodikk, mikrotjeneste-arkitektur og testdrevet utvikling
– God kompetanse og praktisk erfaring med design, utvikling og test av Java-baserte applikasjoner.
– Erfaring med REST-tjenester i Java
– Erfaring med utvikling av web-baserte brukergrensensnitt for saksbehandling
– Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team med totalansvar for kontinuerlige leveranser
– Erfaring med følgende verktøy/rammeverk/teknologier: Openshift, Maven, Git, Jetty, React, Redux, Node, Express, Jest, Mocha, JIRA, Confluence, Jenkins, JAX-WS, Atom-feeds, XML, SAML, JWT, Swagger, JSON-dokumenter og SOAP-tjenester.
– Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig
– Gode samarbeidsevner

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: