fbpx

For Digitaliseringsdirektoratet søker vi en løsningsarkitekt.

Beskrivelse av bistanden:

Bakgrunn:
Avdeling for offentlige anskaffelser i Digitaliseringsdirektorat (Digdir) har behov for bistand til to pågående prosjekter: “Ny Doffin” og “Teknisk løsning Markedsplass for skytjenester”.

Prosjekt «Ny Doffin» inngår som en del av Program for digitale anskaffelser. Doffin, som den nasjonale kunngjøringsdatabasen, er en sentral brikke i arbeidet med å digitalisere anskaffelsesområdet.

Prosjekt «Teknisk løsning» inngår i Program for markedsplass for skytjenester. Markedsplassen skal bidra til økt utbredelse av sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. Så langt i prosjektet er det laget en første versjon av arkitektur som tar høyde for behov ulike brukere av markedsplassen har for å publisere avtaler, få oversikt over avtaler, veiledninger og for å inngå avtaler gjennom kobling til sine egne konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Neste fase er å utvikle arkitekturen mer i detalj og utvikle kravspesifikasjoner.

Formål
Prosjekt «Ny Doffin» ønsker å få bistand til å utforme en løsningsarkitektur for Ny Doffin. Arkitekturen må utformes både på konseptuelt og logisk nivå. Løsningsarkitekturen skal være modularisert, fleksibel og fremtidsrettet slik at en ny Doffin kan implementeres i faser. Arkitekturen må også ta hensyn til grensesnitt mot andre initiativer, eksempelvis markedsplass for skytjenester og portal for innovasjonskjøp.

Prosjekt «Teknisk løsning» ønsker bistand til å videreutvikle arkitekturen som allerede er utarbeidet slik at det kan utvikles kravspesifikasjoner for en proof of concept.

Krav til konsulent/ konsulentteam
Det er kritisk at leverandøren tilbyr en ressurs eller et team som innehar følgende kompetanse:

– God erfaring som løsningsarkitekt, evt. i kombinasjon med tjenestedesign
– Innehar god kunnskap om arkitekturprinsipper, spesielt gjeldende nasjonale arkitekturprinsipper
– Erfaring med design av systemintegrasjoner for samhandling med eksterne systemer
– Erfaring fra bruk av Archimate
– Erfaring fra arkitektur for løsninger knyttet til anskaffelsesområdet og eller erfaring fra anskaffelser vil være en fordel

Rolle: Løsningsarkitekt

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: