Vi søker en fullstack utvikler med fokus på javascript og react, for et langvarig oppdrag for Nav


Heisann!

Vi søker en fullstack utvikler med fokus på javascript og react, for et langvarig oppdrag for Nav.

For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Skjemadigitalisering. Bestillingen har et omfang på 1 fulltidsressurs. Tilbudte ressurser skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av en ny løsning for å vise søknader på nav.no. Det innebærer utvikling av visning ut mot bruker og administrasjonsgrensesnitt. Løsningen skal være tilpasset brukernes valg underveis i søknadsprosessen, og skal kunne håndtere innloggede og ikke innloggede brukere og ulike innsendingskanaler.
Alle ressurser fra Leverandøren som skal utføre arbeid under Kontrakten vil være under Kundens ledelse. Leverandørens ressurser kan omdisponeres til andre utviklingsteam enn det som avtales initielt dersom Kunden har behov for endring av sammensetning av utviklingsteam i Avropets varighet.

Rolle: Fullstack-utvikler

Kompetansekrav:
– Javascript
– React
– Produktutvikling
– Universell utforming

Ønsket kompetanse:
– Erfaring med arkitektur
– Erfaring med produktutvikling
– Erfaring med designsystem
– Oppstart nytt prosjekt og kodebase

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 01.02.2020
Varighet: Til 31.01.2021
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Researcher
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV