fbpx

Vi søker en fullstack utvikler med fokus på javascript og react, for et langvarig oppdrag for Nav

Vi søker en fullstack utvikler med fokus på javascript og react, for et langvarig oppdrag for Nav.

For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Skjemadigitalisering. Bestillingen har et omfang på 1 fulltidsressurs. Tilbudte ressurser skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av en ny løsning for å vise søknader på nav.no. Det innebærer utvikling av visning ut mot bruker og administrasjonsgrensesnitt. Løsningen skal være tilpasset brukernes valg underveis i søknadsprosessen, og skal kunne håndtere innloggede og ikke innloggede brukere og ulike innsendingskanaler.
Alle ressurser fra Leverandøren som skal utføre arbeid under Kontrakten vil være under Kundens ledelse. Leverandørens ressurser kan omdisponeres til andre utviklingsteam enn det som avtales initielt dersom Kunden har behov for endring av sammensetning av utviklingsteam i Avropets varighet.

Rolle: Fullstack-utvikler

Kompetansekrav:
– Javascript
– React
– Produktutvikling
– Universell utforming

Ønsket kompetanse:
– Erfaring med arkitektur
– Erfaring med produktutvikling
– Erfaring med designsystem
– Oppstart nytt prosjekt og kodebase

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: