fbpx

Vi søker noen som kan bistå på et konsulentoppdrag i Oslo, med innføring, konfigurering, videreutvikling, setup og deployment av en ny plattform. Plattformen er 70% ferdigstilt, og de mangler spisskompetansen innen OpenShift for å ferdigstille denne før den bli satt ut i produksjon.

Det er snakk om en drifts-/infrastruktur-/implementasjonskonsulent, med spisskompetanse innen Red Hat OpenShift. De bruker også Red Hat OpenStack, og Red Hat Ceph, og det er også relevant å ha kompetanse her.

Dette er for en sentral driftsavdeling som har on-prem løsninger, cloud løsninger, og en rekke driftsfunksjoner.

Dette spesifikke prosjektet er et Private Cloud prosjekt. De har flere team, hvor dette spesifikke teamet består av 3 personer.

Relevante arbeidsoppgaver er f.eks. få på plass plattformen, bistå med sikkerhet, testing av resilience osv., disaster recovery, loggføring.

Det er også ønsket med early life support, samt kompetanseheving på OpenShift internt i selskapet for å hjelpe dem kunne håndtere dette.

Din rolle i oppdraget vil være som OpenShift-ekspert.

De har også planer om vekst og oppskalering av tjenestene osv., og etablering av nytt datasenter, så det vil kunne være mulig å ta del i deres initiativ framover også.

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: