fbpx

For Helsedirektoratet søker vi to utviklere med frontend og backend kompetanse, med fokus på .Net

For Helsedirektoratet søker vi to utviklere med frontend og backend kompetanse.

Om kunden
Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Helsedirektoratets målgrupper er befolkningen (de som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester) og de som jobber med helse og omsorg (for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, Fylkesmannen, kommuneledelse og ansatte i helse- og omsorgstjenesten).

Bistanden som skal utføres
Opprettelse av en hjelpelinje. Utredningen peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for en spesifikk brukergruppe. Helsedirektoratet skal i tillegg til en hjelpetjeneste, også utrede et helhetlig behandlingstilbud for denne brukergruppen.
Det er blitt besluttet en modell med formål om å etablere et helhetlig behandlingstilbud med en synlig informasjon – og veiledningstjeneste, og brukerreisen starter med en informasjonskampanje.
Inngangen til tilbudet er en web-basert informasjonstjeneste, nivå 2 er lavterskel veiledningstjeneste, nivå 3 er behandling.
I prosjekt Lavterskel skal det lages en nettside med sikker chat, egenvurderingsløsning, triage og booking av timer for behandling. Under chat – eller telefonsamtale skal helsepersonellet fylle ut en triage hvor triagen skal hjelpe behandlere med å prioritere hastegrad for evt. behandling, samt danne grunnlag for statistikk.
Hovedformålet med dialogen er å få flest mulig personer til å takke ja til behandling.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:

– Kompetanse innen .Net og Azure
– Vedkommende må ha erfaring med rammeverkene React og Redux
– God erfaring med smidige utviklingsmetodikker og test-dreven utvikling
– Dokumentert leveranseevne
– Brennende ønske om å lage gode, brukervennlige løsninger

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: