fbpx

For IMDi søker vi en erfaren løsningsarkitekt.

IMDi har behov for en løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitektur og sikre realisering av arkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IMDi, men arbeidet vil i stor grad utføres i prosjekter. Løsningsarkitekturen skal utarbeides basert på de føringer og krav IMDi har til arkitektur, og med kvalitetssikring fra linjas virksomhetsarkitekt. Det er viktig at løsningsarkitekten klarer å ivareta IMDis krav inn til prosjektet, og sørge for at løsningsarkitekturen blir realisert i samarbeid med systemleverandøren.

Oppgaver:
– Arbeide fram helhetlig løsningsarkitektur i prosjekt basert på krav og føringer fra virksomheten
– Dokumentere og formidle løsningsarkitekturen til prosjekt og virksomhetsarkitekt
– Være ansvarlig for at arkitekturen følges og realiseres i prosjektene, og ta ansvar for endringsiterasjoner når det er nødvendig å oppdatere eller endre arkitekturkrav for prosjektets løsning
– Samarbeide med leverandør(er) for å sikre at applikasjon og database får best mulig arkitektur- og design
– Arbeide sammen med prosjekt og leverandør(er) slik at leveransene følger arkitekturen
– Utarbeide og levere designdokumentasjon for prosjektenes løsning(er)
– Delta i utarbeidelse av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav
– Delta i evaluering av innkommende tilbud
– Delta i implementering av løsning fra valgt leverandør og bidra i utarbeidelse av nye/endrede prosesser

Rolle: Løsningsarkitekt

Krav til kompetanse/erfaring:
– Utdanning innen IKT, fortrinnsvis på masternivå
– Må ha praktisk erfaring med ansvar for løsningsarkitektur i utviklings- og anskaffelsesprosjekter, både funksjonelt og teknisk. Kandidat må kunne dokumentere erfaring med ansvar for løsningsarkitektur.
– Må ha erfaring fra programmering/systemutvikling, ønskelig fra .Netmiljø. Konsulenten forventes å ha tilstrekkelig kompetanse til å forstå konsekvenser av designvalg (i samarbeid med leverandør(er)).
– Ønskelig med erfaring innen flest mulig av følgende områder:

– anskaffelse og implementering av standardsystemer
– skytjenester (SaaS)
– regelimplementering (regelmotor)
– design av systemintegrasjoner for samhandling med eksterne systemer

– God kompetanse og erfaring med å utarbeide arkitektur- og designdokumentasjon i anerkjente modelleringsspråk
– Konsulenten må ha evne til å sette seg inn i eksisterende arkitektur, forstå hvordan arkitekturvalg påvirker løsningen, og hvordan funksjonelle krav og rammebetingelser påvirker arkitekturen.
– Konsulenten bør trives i ett hektisk prosjektmiljø med mange interessenter.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: