fbpx

For Norsk Helsenett i Trondheim, søker vi utviklere til å jobbe med en stor dataplattform.

For Norsk Helsenett i Trondheim, søker vi utviklere til å jobbe med en stor dataplattform.

Norsk Helsenett har en egen systemutviklingsavdeling som forvalter og videreutvikler alle nasjonale e-helseløsninger (Grunndata, E-resept, Kjernejournal, Helsenorge, Helseid, ++). Totalt er de over 100 personer bestående av fast ansatte utviklere og innleide konsulenter.
De nasjonale e-helseløsningene er sentrale løsninger for et effektivt og velfungerende helsetilbud i Norge og tilbys til innbyggere og helsepersonell. Det stilles høye krav til robusthet, ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet, og vi praktiserer smidige utviklingsteknikker og samhandling.

Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere flere oppgaver innen Grunndata og ønsker derfor å engasjere 2 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 9 måneder. Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere) og Visual Studio
– Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core
– Database (MS SQL Server) og gjerne Entity framework
– Javascript, CSS, HTML og Angular
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
– Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
– Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
– Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
– God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
– Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
– Erfaring med og/eller kunnskap/vilje til scrum-basert utviklingsmetodikk
– Positiv til team-arbeid, evne og vilje til å gjøre kolleger gode

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: