Vi søker en ressurs til å stille som økonomidirektør for et offentlig eid AS i Drammen! (6 mnd +)


Heisann!

Vi søker noen som kan stille som midlertidig økonomidirektør for et offentlig eid AS i Drammen. De ønsker å leie inn en ressurs asap, uavhengig av dagens situasjon.

Oppdragsgiver er organisert som et konsern og har samlet sine administrative oppgaver i morselskapet.
Oppdragsgiver eier og administrerer mer enn 20 selskaper. Gjennom eierskapsmodellen har selskapet effektivisert det enkelte datterselskapets administrative oppgaver. Tjenestene som utføres av konsernet er funksjoner knyttet til daglig ledelse, eierkontakt, finansforvaltning, regnskapstjenester, økonomistyring, rapportering, kundeservice og drift, samt annen administrativ oppfølging av prosjekter. Oppdragsgiver oppnår med dette en effektiv forvaltning ved standardisering av oppgavene i datterselskapene.

Oppdragsgivers Økonomidirektør har sagt opp sin stilling og slutter ca 1. mai 2020. Det vil settes i gang en prosess for å besette stillingen som økonomidirektør, men i perioden frem til dette er avklart er det behov for å leie inn en ekstern ressurs som skal fungere i rollen som økonomidirektør.

Innleid konsulent skal fungere som Økonomidirektør for Økonomiavdelingen. Dette innebærer å lede avdelingen med personal-, budsjett og resultatansvar. I tillegg til det operative lederansvaret for Økonomiavdelingen skal konsulenten ha ansvar for gjennomføring av prosesser som Oppdragsgiver har planlagt igangsatt:
– Innføring av nytt faktureringssystem

Det er ønskelig å leie inn en konsulent som besitter gode lederegenskaper, er faglig dyktig og som har erfaring tilpasset oppdragets art og omfang. Kandidaten skal lede økonomiavdelingen og sørge for at avdelingen overholder eksterne og interne retningslinjer, lover og regler, samt interne og eksterne rapporteringsfrister.

Rolle: Økonomidirektør/CFO
Kompetansekrav:
– Relevant høyere utdanning
– Solid ledererfaring, herunder erfaring fra å sitte i toppledergruppe
– Erfaring fra leder- og styringsprosesser, samt myndighetskontakt
– Bred og dokumentert erfaring fra prosessledelse i tilsvarende prosesser som skissert i oppdraget, herunder erfaring fra omstillinger
– Evne til raskt å sette seg inn i utfordringer og problemstillinger
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk)
– Gode kommunikasjonsevner og øvrig personlig egnethet.
– Det vil videre være et ønske at tilbudt konsulent har noe erfaring fra større virksomhet og/eller konsern.

Lokasjon: Drammen
Oppstart: asap
Varighet: 6 mnd +
Søknadfrist: 29.03.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk/skandinavisk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne
-2-3 referanser

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV