fbpx

På vegne av Norsk Helsenett i Oslo søker vi en tjenestedesigner.

Norsk Helsenett skal digitalisere arkivfunksjonen i den sentrale helseforvaltningen på bakgrunn av et forstudie som ble gjennomført i 2019. Utfordringen til Helsenett på arkiv- og informasjonsområdet er stor og kompleks, de søker dermed etter en erfaren tjenestedesigner som skal være med å utvikle konsepter for å digitalisere arkivfunksjonen.

Dine arbeidsoppgaver vil være:
-Sette deg inn i problemstillingen slik den er beskrevet i forstudiet
-Vurderer om behovene og dagens problemer er tilstrekkelig beskrevet og gyldige
-Identifisere de områdene som eventuelt bør belyses nærmere, og konkretisere de områdene sammen med prosjektressursene
-Delta i planleggingen av konseptfasen
-Bistå i utarbeidelsen av vurderingskriterier
-Bistå i spesifiseringen av behovet og bidra til å utvikle gode konsepter
-Bistå med å organisere konseptutviklingen og lede idemyldring/arbeidsmøter
-Bidra med å lage beslutningsunderlag for konseptene man ønsker å utrede
-Bruke relevante tjenestedesign-verktøy i konseptfasen
-Påbegynne arbeidet med å pakketere konseptene

Krav til kompetanse:
-Ha minimum 5 års erfaring med å lede og fasiliteter tjenestedesignprosesser
-Ha minimum 5 års erfaring med og evne å lede og fasiliteter ide- og konseptfaser
-Ha erfaring med verktøy og metoder tilknyttet kreative prosesser, herunder workshops
-Ha erfaring med og evne å visualisere og omsette ideer til konsepter
-Evne å fremstille komplekse problemstillinger med store aktørbilde
-Ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Det er i tillegg fordel hvis konsulenten har erfaring med:
-Arkiv- og informasjonsbehandling
-Erfaring med arbeid i offentlig sektor
-Erfaring med gevinst kartlegging og realisering
-Kan vise til en portefølje med relevant arbeid eller eksempler

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: