fbpx

På vegne av NRK søker vi etter 2 smidige teamledere for etablering av softwareutvklingsteam for oppdrag med oppstart i mai, med 6 mnd varighet + forlengelse.

NRK søker en smidig teamleder til Team Distribusjon/Kontribusjon og en til Team Produksjonsplatform. Miljøet i NRK for softwareutvikling er modent når det gjelder smidig tankesett, organisering og arbeidsform, og vi ønsker nå også å etablere smidige team i flere områder i NRK. Nå skal vi etablere tre team i områdene som forvalter og videreutvikler kringkastingsteknologi og -utstyr. Dette er miljøer som er faglig meget sterke innenfor disse teknologiområdene, og som så langt har organisert arbeidet sitt i form av små og store prosjekter. Smidig tankesett, organisering og arbeidsform er nokså nye temaer.

Det skal lages to team som skal ledes av én felles teamleder. Begge teamene skal ha ansvaret for strategisk forvaltning og videre utvikling av sine tjenester.

Oppgaver:
-Sørge for at teamet etableres, og at gode smidige prinsipper og rutiner innarbeides på en trygg og forståelig måte
-Sørge for å skape teamfølelse ut av et miljø som er mer vant til å jobbe som individer eller som en gruppe
-Sørge for at teamet tar eierskap til hvilke mål vi skal nå og den verdien vi skal levere, slik at teamet sammen finner gode løsninger
-Sørge for at teamet hele tiden evaluerer måten det jobbes på og tester ut forbedringer og nye måter å jobbe på
-Bidra til en kultur der teamet sikrer at det som leveres gir verdi og at det løpende lærer av det som gjøres og endrer det som må til
-Bidra til smidighet og fremdrift ved å fjerne hindringer og sikre nødvendige møtepunkter, rolleavklaringer, beslutninger eller annet teamet trenger
-Sammen med Tjenesteeier, sikre gode og tydelige prioriteringer og forventningsavklaringer
-Sammen med Tjenesteeier og personalledere sikre at teamet er best mulig i stand til å løse oppgavene
-Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: