fbpx

Vi søker en senior designkonsulent/interaksjonsdesigner til å bli en del av et team for IMDi i Oslo

Vi søker en senior designkonsulent/interaksjonsdesigner til å bli en del av et team for IMDi i Oslo. Teamet skal bestå av en designkonsulent/interaksjonsdesigner, samt utvikler/løsningsarkitekt med kompetanse innen EPIserver, .Net, AzureDevOps.

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har behov for å kunne sikre kvalitet i introduksjonsprogrammet ved å formidle standardiserte elementer, faglige anbefalinger og verktøy mm. på en brukervennlig digital flate. Det er tidligere utviklet en prototype som skal gi grunnlag for videre arbeid. Lenke oppgis når du viser interesse for oppdrag

Prototypen ble utarbeidet i konseptfasen ved bruk av Google designsprint av et tverrfaglig team bestående av fagressurser fra IMDi og Kompetanse Norge. Prototypen ble testet på sluttbrukere fra ulike kommuner og NAV-kontor (programrådgivere, norsklærer, spesialkonsulent, integreringskonsulent, avdelingsleder), og justert som følge av tilbakemeldingene. Videre involvering av sluttbrukere i test av løsning som utvikles vil være viktig.
Løsningen skal realiseres innenfor eksisterende nettsted IMDi.no, på publiseringsplattformen EPiServer. Løsningen skal framstå som en egen nettressurs for brukerne med nettadresse introduksjonsprogrammet.no samtidig som den digitale ressursen skal benytte etablerte designprinsipper i IMDi. Det vil være behov for å etablere egne sidemaler og å utvikle funksjonalitet der eksisterende funksjonalitet i EPIServer (IMDi.no) ikke gir tilstrekkelig funksjonalitet. IMDi har et overordnet mål om at ny funksjonalitet som utvikles i prosjekt Digital Ressurs STI skal kunne gjenbrukes i eksisterende EPIServer site/løsning (IMDi.no).
Løsningen skal utformes iht. kravene for universell utforming WCAG 2.1-standarden

Arbeidsområder for konsulentene: (fordeles på teamet)
– Utarbeide interaksjonsdesign for å se på sammenhengen mellom nettstedet IMDi.no og nettressursen som skal utvikles.
– Utarbeide løsningsdesign og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og rammeverk i EPiServer på bakgrunn av prototype og eksisterende tilgjengelig funksjonalitet
– Samarbeide tett med fagseksjonene og med forvaltningsressurser for imdi.no
– Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling
– Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen

Rolle: Designkonsulent/interaksjonsdesigner

Krav til kompetanse/erfaring: (fordeles på teamet)
– Erfaring og kompetanse på interaksjonsdesign
– Kunnskap og erfaring fra å sikre god indre arkitektur i web-løsninger av denne typen.
– Dokumentert erfaring med å utarbeide løsningsdesign og å utvikle på EPiServer og i .net
– Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming, kjennskap til WCAG 2.1-standarden.
– Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier)
– Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team
– Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon
– Være strukturert og effektiv
– Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere
– Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
– Beherske norsk

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: