fbpx

På vegne av NAV søker vi etter to backendutviklere til et tolv måneders oppdrag, men opsjon på ytterligere tolv måneder.

Nav v/Ytelsesavdelinga har behov for konsulentbistand fra inntil to senior kotlinutviklere til tverrfaglig produktteam. Teamet består i dag av flere fagpersoner og utviklere, og jobber etter Lean-prinsippene og en modernisert utgave av Extreme Programming. Det er dermed stort fokus på brukerinnsikt, modellering, parprogrammering og kontinuerlig leveranse. I løpet av engasjementsperioden er det mulighet for endring av ansvarsområder og mandat til teamet, i tråd med NAVs prioriteringer og strategiske mål.

Generelle krav til begge roller: Smidig gjennomføring – teamdeltakerne må ha erfaring fra å jobbe i smidige, tverrfaglige team
Kompetansekrav: Må ha:
Minst 3 års erfaring med utvikling i JVM språk, som Java/Kotlin i løpet av siste 5 år
Erfaring med å praktisere testdrevet utvikling, refaktorering, og objektorientert og/eller funksjonell programmering
Kompetanse på hvordan man opprettholder applikasjoners endringsdyktighet
Oppdatert erfaring med teknologier for synkron kommunikasjon (REST-basert eller tilsvarende)
Oppdatert erfaring med bygg & deploy-verktøy, som maven/gradle, Travis/Circle CI/Github Actions
Bør ha:
Erfaring med verktøy for hendelsesdrevne løsninger (kø-teknologier, Kafka)
Erfaring med tjeneste- og hendelsesorientert arkitektur
Erfaring med å utvikle mikrotjenester og med mikrotjenestearkitektur‏‏‎‏‏‏‏‎‎‏‎‎‎‎‏‎
Erfaring med integrasjon og tjenesteutvikling/API-utvikling.
Erfaring med Kotlin
Erfaring fra team med DevOps-ansvar og kontinuerlige leveranser
Erfaring med bruk av GitHub Actions, Kubernetes og Docker
Erfaring med frontendutvikling i JavaScript (med React eller liknende)
Erfaring med mekanismer for sikring av kommunikasjon og tilgang
Erfaring med parprogrammering
Personlige egenskaper:
Faglig nysgjerrig, flink til å dele kompetanse
Komfortabel med parprogrammering
Gode samarbeidsegenskaper og opptatt av å sammen finne den gode, enkle løsningen
Evne til å se en problemstilling fra flere perspektiver.
Initiativrik og opptatt av å skape verdi for sluttbrukere.
Tilpasningsdyktig og komfortabel med ikke-definerte roller.
Tåler høyt tempo og har høy gjennomføringskraft.

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: