På vegne av NAV søker vi to senior backendutviklere til et langvarig oppdrag

På vegne av NAV søker vi etter to backendutviklere til et tolv måneders oppdrag, men opsjon på ytterligere tolv måneder.

Nav v/Ytelsesavdelinga har behov for konsulentbistand fra inntil to senior kotlinutviklere til tverrfaglig produktteam. Teamet består i dag av flere fagpersoner og utviklere, og jobber etter Lean-prinsippene og en modernisert utgave av Extreme Programming. Det er dermed stort fokus på brukerinnsikt, modellering, parprogrammering og kontinuerlig leveranse. I løpet av engasjementsperioden er det mulighet for endring av ansvarsområder og mandat til teamet, i tråd med NAVs prioriteringer og strategiske mål.

Generelle krav til begge roller: Smidig gjennomføring – teamdeltakerne må ha erfaring fra å jobbe i smidige, tverrfaglige team
Kompetansekrav: Må ha:
Minst 3 års erfaring med utvikling i JVM språk, som Java/Kotlin i løpet av siste 5 år
Erfaring med å praktisere testdrevet utvikling, refaktorering, og objektorientert og/eller funksjonell programmering
Kompetanse på hvordan man opprettholder applikasjoners endringsdyktighet
Oppdatert erfaring med teknologier for synkron kommunikasjon (REST-basert eller tilsvarende)
Oppdatert erfaring med bygg & deploy-verktøy, som maven/gradle, Travis/Circle CI/Github Actions
Bør ha:
Erfaring med verktøy for hendelsesdrevne løsninger (kø-teknologier, Kafka)
Erfaring med tjeneste- og hendelsesorientert arkitektur
Erfaring med å utvikle mikrotjenester og med mikrotjenestearkitektur‏‏‎‏‏‏‏‎‎‏‎‎‎‎‏‎
Erfaring med integrasjon og tjenesteutvikling/API-utvikling.
Erfaring med Kotlin
Erfaring fra team med DevOps-ansvar og kontinuerlige leveranser
Erfaring med bruk av GitHub Actions, Kubernetes og Docker
Erfaring med frontendutvikling i JavaScript (med React eller liknende)
Erfaring med mekanismer for sikring av kommunikasjon og tilgang
Erfaring med parprogrammering
Personlige egenskaper:
Faglig nysgjerrig, flink til å dele kompetanse
Komfortabel med parprogrammering
Gode samarbeidsegenskaper og opptatt av å sammen finne den gode, enkle løsningen
Evne til å se en problemstilling fra flere perspektiver.
Initiativrik og opptatt av å skape verdi for sluttbrukere.
Tilpasningsdyktig og komfortabel med ikke-definerte roller.
Tåler høyt tempo og har høy gjennomføringskraft.

Arbeidslokasjon: Sannergata 2, 0557 Oslo
Oppstart: Snarest
Varighet: 31.05.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk skriftlig og muntlig
Søknadsfrist: 20.05.2020

Høres dette spennende ut?

Send følgende på Johan@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Johan Lossius
Daglig leder
Norway Consulting AS

Mobil: +47 465 19 838
Email: Johan@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV