fbpx

Senior brannmurspesialist søkes til oppdrag i Tromsø, med mulighet til å jobbe remote

For Helse Nord IKT søker vi en senior brannmurspesialist til et 3 måneders oppdrag i Tromsø, med mulighet til å jobbe remote.

Helse Nord skal utvide den eksisterende brannmurløsningen, det er behov for konsulentbistand ifm. arbeidet. Det søkes bistand på kompetansenivå seniorkonsulent eller spesialist. Det bemerkes at man kan tilby spesialist til nivå seniorkonsulent selv om man tilfredsstiller krav til Spesialist,
men ikke motsatt. Konsulenten vil måtte påregne å være noe i Tromsø, men det vil legges opp til å kunne arbeide delvis remote. I forbindelse med enkelte arbeidsoppgaver og prosjektdeltagelse må Konsulenten påregne å være onsite på enkelte av sykehusene eller hos Helse Nord IKT dersom det er behov for dette.

Hovedoppgaver:
-Bidra med installasjon og oppsett av Check Point brannmur- løsningen
-Bidra med dokumentasjon av løsningen
-Jobbe tett sammen med fagressurser og andre relevante ressurser i linja.
-Rapportere til prosjektledelse
-Deltagelse i pågående prosjekter

Kompetanse og erfaring:
Krav til utdanning og sertifisering (Seniorkonsulent/spesialist): Relevant utdanning og sertifisering for oppgavene og relevante produkter.
Sertifiseringer bør være bransjestandard.
Krav til erfaring (Seniorkonsulent/spesialist): Lengre erfaring fra oppgavene og relevante produkter.
Lengre erfaring fra større driftsmiljø og fra prosjekt i større driftsmiljø.
Det er et stort pluss dersom konsulent har erfaring med Helse Nord sin eksisterende løsning.

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: