Norsk Helsenett i Trondheim søker etter fire fullstack konsulenter til et 12 mnd oppdrag.

Norsk Helsenett i Trondheim søker etter fire fullstack konsulenter til et 12 mnd oppdrag.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for å håndtere forvaltning og videreutvikling av Grunndata og ønsker derfor å engasjere 4 fullstack konsulenter på heltid over en periode på 12 måneder med opsjon på 6 måneders forlengelse. Det sitter konsulenter i stillingene i dag.

Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for all digital kommunikasjon i helsesektoren. Oppgaven består i å forvalte og videreutvikle kodebase for Grunndata som tilgjengeliggjør informasjon om innbyggere, helsepersonell og helseorganisasjoner. Informasjonen tilgjengeliggjøres via et API i tillegg til en web frontend. I tillegg har også teamet ansvar for applikasjoner som produserer informasjon til Grunndata, bla. elektronisk fødselsmelding og elektronisk døds- og dødsårsaksmelding. Teamet utvikler primært C# kode og jobber tett med arkitekter, testere og driftspersonell for kontinuerlig å levere en stabil løsning til sektoren.

Minimumskrav:
-God kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere) og Visual Studio
-Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
-Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core
-Database (MS SQL Server) og gjerne Entity framework
-Javascript, CSS, HTML og Angular 2+
-Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
-Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Arbeidslokasjon: Abels gate 9, 7030 Trondheim
Oppstart: 01.07.2020
Varighet: 30.06.2021
Stillingsprosent: 4 a 100%
Språk: Norsk
Søknadsfrist: 28.05.2020

Høres dette spennende ut?

Send følgende til peder@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Peder Løvås
Mobil: +47 950 86 175
Email: peder@norway-consulting.no
LinkedIn: www.linkedin.com/in/peder-l-235b72128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *