fbpx

For Stortinget søker vi en backend-utvikler til å bli en del av et spennende utviklingsmiljø!

For Stortinget søker vi en backend-utvikler til å bli en del av et utviklingsmiljø som skal etablere nye grensesnitt mellom et nytt internt system, NPOS og Stortinget.no. Formålet med anskaffelsen er å utvide utviklingskapasiteten slik at nåværende teknisk gjeld kan reduseres raskt og å oppnå ønsket effekt ved bruk av det nye systemet NPOS.

«Nytt Parlamentarisk Oppfølgingssystem», NPOS, har delvis erstattet EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem). NPOS benytter i dag EPOS som et grensesnitt i forbindelse med publiseringen av informasjon til Stortinget.no Det kommende arbeidet skal resultere i nye grensesnitt mellom NPOS og Stortinget.no slik at avhengigheten til EPOS gradvis kan bygges ned.

Utvikleren skal være en del av et lite team og bidra til å opprettholde kapasiteten innenfor utviklingen.

Ansvar og hovedoppgaver

– Være med å designe og utvikle robuste grensesnitt.
– Jobbe i et mindre team med scrum/kanban som gjennomføringsmetode.
– Være en god sparringspartner og bistå med sentral kompetanse som kan overføres til Stortingets egne ansatte.
– Andre oppgaver kan forekomme som en naturlig del av arbeidet.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Konsulenten må ha minimum 4 års relevant erfaring som backend-utvikler i prosjekter med større tjenesteorienterte-løsninger i løpet av de siste årene.
– Konsulenten må ha minimum 4 års relevant utdannelse med avlagt eksamen på høgskolenivå.
– Konsulenten må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
– Konsulentene må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt av Stortingets adm.
– Konsulenten må ha dokumentert erfaring med utvikling med C# for .net CORE i tjenesteorienterte løsninger med informasjonsutveksling vha meldinger og api’er (minimum 2 år).
– Konsulenten må ha erfaring fra Octopus Deploy, AzureDevOps, Git, RabbitMQ og Identity Server (minimum 2 år).

Bør ha krav:
– Konsulenten bør ha erfaring med code first metodikk med Entity Framework, SQL Server, database-design og utvikling i SQL (minimum 2 år).
– Konsulenten bør ha kunnskap og erfaring med prinsipper for god kodekvalitet slik som utvikling av enhetstester, clean code el. lign.
– Konsulenten bør ha kunnskap om moderne design patterns (CORS etc.)
– Konsulenten bør ha erfaring med smidig gjennomførings-metodikk – helst Scrum.
– Konsulenten bør ha kjennskap til Stortinget som virksomhet.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: