fbpx

Vi søker et team på 4 konsulenter til Ruter, Produkteier, Teknisk tester, javautviklere

På vegne av vår kunde Ruter søker vi etter et team på fire konsulenter.

Teamet skal bestå av følgende roller:
-Produkteier
-Teknisk tester
-Backendutvikler
-Fullstackutvikler

Oppdraget har en varighet på seks måneder med opsjon på ytterligere to år.

Ønskede kvalifikasjoner for backendutvikler

-Erfaring med Kotlin, Java og Spring Boot

-Erfaring med Linux og drift av løsninger på Linux-plattformen

-Erfaring med utviklingsverktøy og –prosesser med continuous integration og continuous deploy (Gitlab)

-Erfaring med testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer

-Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er (REST og MQTT)

-Erfaring med bruk av microservices

-Erfaring med event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur

-Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka- streams, Consumer og Producer

-Erfaring med cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)

-Erfaring med verktøy for sentralisert logging som ElasticCloud

-Erfaring med monitorerings- og varslingsverktøy som Grafana, Prometheus og Prometheus Alert Manager eller lignende

-Relevant erfaring med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske leveranser med høye krav til ytelse og oppetid

Ønskede kvalifikasjoner på fullstack-utvikler

-Tilfredsstiller definerte kvalifikasjoner for backendutviklere (se over)

-God kunnskap og erfaring med frontend-utvikling og React rammeverk

Ønskede kvalifikasjoner på Produkteier

-Erfaring fra tidligere roller som produkteier av tekniske team

-Erfaring med å jobbe med komplekse problemstillinger på tvers av faglige miljøer

-Relevant erfaring fra utviklingsmiljø, med utvikling av virksomhetskritiske systemer og tekniske leveranser med høye krav til ytelse og oppetid

-Operativ teamledelse

-Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og bistå kunne jobbe med operativ oppfølging av stakeholders og interessenter

-God kjennskap til AWS og Kafka (eller tilsvarende)

Ønskede kvalifikasjoner på Teknisk tester

-Erfaring med kontinuerlig testing og Ende-til-ende testing, fortrinnsvis med komplekse systemer

-Erfaring med test av mikrotjenestearkitektur

-Erfaring med test av datastrømmer

-Erfaring med test av meldingsbaserte og asynkrone tjenester (Kafka)

-Meget god erfaring med testing av backend systemer(java)

-Meget god erfaring med systemintegrasjonstesting og APIer

-God kjennskap til testmetodikk og testverktøy (Ruters testverktøy er Jira/Zephyr)

-Erfaring med Forskjellige automatiserte testverktøy for eksempel Kafka-streams-test-Utils

-ISTQB-sertifisert

Høres dette spennende ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: