fbpx

Vi søker en konsulent som kan være tjenesteansvarlig for Skytjenester hos Norsk Helsenett.

Vi søker nå en tjenesteansvarlig som kan sammenstille påbegynte leveranser, etablere en enhetlig merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet hos norsk helsenett. Konsulenten vil være helt sentral i etablering og utvikling av en forutsigbar og transparent bestilling, prissetting og leveranse av alle NHNs skybaserte tjenester, samt på rapportering og prognosesetting. Tjenesteansvarlig vil måtte jobbe selvstendig, samtidig som rollen er del av et tverrfaglig team. Konsulenten vil få egne ansvarsområder som skal følges opp, samt bidra i prosjekter og aktiviteter på tvers i avdelingen.

Arbeidsoppgaver:
– Identifisere utviklingsbehov for tjenesten, videreutvikle tjenesten i samsvar med behov og eventuelle ønsker fra sektoren og kundene samt sikre at innhold er i samsvar med kundenes behov og den teknologiske utviklingen.
– Kartlegge og identifisere trender i markedet.
– Delta i strategiarbeid knyttet til skytjenester, samt forankre denne internt og eksternt.
– Prioritere strategiske tiltak relevante for tjenesten, forankre disse i forhold til tjenestekatalogen for øvrig for å sikre samkjøring av gode initiativ på tvers av tjenestene.
– Etablere og sørge for et hensiktsmessige systemeierfora og brukergrupper innenfor tjenestekategorien der dette er nødvendig.
– Kjenne kundens behov, og vite hva som skal til for å skape merverdi for kunden.
– Sørge for god kostnadskontroll på tjenesten.
– Være ansvarlig for tjenestens budsjett, prognose og regnskap i samarbeid med controller/økonomi.
– Sørge for at vi leverer stabile, sikre og kostnadseffektive tjenester til våre kunder.
– Ha et overordnet ansvar for tjenestebeskrivelser, tjenesteavtaler, og SLA/OLA –avtaler.
– Holde oversikt over prosjekter, leveranser og konsekvenser som hører til kategorien.
– Initiere årlig risikoanalyse av tjenestene.

Rolle: Tjenesteansvarlig

Kompetansekrav:
– Konsulenten skal ha kompetanse og erfaring med innføring av skytjenester
– Konsulenten skal ha minimum 2 års erfaring som leder av tverrfaglige team
– Konsulenten skal ha teknisk forståelse for hvordan en overgang til sky vil påvirke kunde
– Konsulenten skal ha erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser
– Erfaring med kostmodeller og prising av tjenester

Evalueringskrav:
– Erfaring og/eller kompetanse fra helsesektoren
– Erfaring med scrum-metodikk
– Erfaring fra skyreise i annen organisasjon

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: